Innoveren en groeien als bedrijf? Dan is opleiden cruciaal!

13 december 2022
leestijd: 4 minuten

In tien jaar tijd groeide A+O-bedrijf Nijhuis Water Technology van 90 naar 1.200 medewerkers. Een groei die – naast overnames – voor een belangrijk deel te danken is aan voortdurende innovatie binnen het bedrijf. En om die innovatie mogelijk te maken, is het ontwikkelen van medewerkers cruciaal 

“Als bedrijf leveren wij complete wateroplossingen aan overheden en de industrie”, vertelt Director Technology & Innovation Wilbert Menkveld. Wij bieden onze klanten technologieën om water te zuiveren en te zorgen dat het water voor de productie de juiste kwaliteit heeft. Daarnaast maken wij het mogelijk dat uit het afvalwater waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.” Het Nederlandse bedrijf is de industriële divisie van de Franse Saur Group. Menkveld: Onze opdrachtgevers zijn industriële klanten, zoals voedingsmiddelen, olie-, gas, farmacie en chemiebedrijven. Inmiddels hebben we installaties staan in meer dan 140 landen. Maar we leveren ook technologische oplossingen aan drinkwaterbedrijven en waterschappen, onder andere op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. 

Van ‘pee to tree’

Hergebruik van afvalwater als drinkwater bij een kippenslachterij

“Innovatie is om verschillende redenen ontzettend belangrijk voor ons”, vervolgt hij. “Allereerst vinden we steeds meer stoffen in het water die we tien jaar geleden nog niet vonden. Dat dwingt ons tot innovatie.” Daarnaast wil het bedrijf vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een circulaire economie, legt Menkveld uit. “Veel water kan na zuivering weer worden hergebruikt als proceswater of zelfs als drinkwater. Per persoon gebruiken we 125 liter water per dag, waarvan slechts 5 liter drinkwater is. De rest gebruiken we onder meer om te douchen en het toilet door te spoelen. Als Nijhuis werken op diverse plaatsen aan gesloten watersystemen: van ‘Pee to tree’.” Een voorbeeld daarvan is het eerste waterneutrale woningbouwproject van Nederland, dat het bedrijf in het oosten van het land met diverse partners heeft ontwikkeld. Menkveld: “Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Uit het afvalwater worden nutriënten teruggewonnen, zoals meststof. Vervolgens kan het water worden gebruikt voor het sproeien van de tuin, inclusief meststof. Daarmee wordt het waterverbruik drastisch gereduceerd. Hergebruik kan zo een oplossing zijn voor het wereldwijde tekort aan water. Vandaar ook dat onze slogan #missionwater is.” 

Eenzaam beroep

Maar het gaat niet alleen om water, zo maakt Menkveld duidelijk. “Het afvalwater van bedrijven bevat vaak grondstoffen die kunnen worden teruggewonnen. Denk aan fosfaten, stikstof en biogas. Het terugwinnen van die stoffen draagt óók bij een circulaire economie. Zo kan stikstof weer gebruikt worden voor de productie van kunstmest en biogas voor verwarming van huizen. Door de stijging van de energie- en grondstofprijzen wordt deze terugwinning steeds interessanter.” 

“Innovatie en opleiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden” 

Tien jaar geleden had Nijhuis nog 90 medewerkers. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot 1.200 werknemers. “Die groei komt voor een deel door overnames die we hebben gedaan”, constateert Menkveld. “Voor een belangrijk deel is die groei tevens te danken aan innovatie. Innovatie is leuk. Het motiveert je medewerkers, omdat ze nieuwe dingen mogen doen. Innovatie leidt er bovendien toe dat we de wereld een beetje beter maken. En – last but not least – innovatie is wezenlijk voor ons voortbestaan. We moeten onze concurrenten een stap voor zien te blijven, door dingen beter en slimmer te doen.” 

Opleiden verder professionaliseren 

Wilbert Menkveld en Ilonka van der Pas

Om te kunnen innoveren is opleiden cruciaal, benadrukt HR-manager Ilonka van der Pas. “Innovatie en opleiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jaarlijks hebben wij 20 tot 25 stagiaires, bbl’ers en studenten die onderzoek doen. De helft daarvan krijgt bij ons een baan en wordt intern verder opgeleid. Deze jonge mensen kijken met een frisse blik en komen regelmatig met ideeën die de bron zijn van nieuwe innovaties.” Ook voor zittende werknemers biedt het bedrijf trainingen en opleidingen aan, aldus Van der Pas. “In samenwerking met A+O zijn wij momenteel aan het bekijken hoe we het opleiden verder kunnen professionaliseren en welke vergoedingsmogelijkheden er daarvoor vanuit A+O zijn. Als je opleidingen of trainingen voor een deel extern vergoed kunt krijgen, dan ga je daar als bedrijf toch sneller mee aan de slag.” Daarnaast kan het digitale leerplatform oZone – dat kosteloos voor A+O-bedrijven beschikbaar is – tevens interessant zijn, zegt Menkveld. “Elk project dat wij doen is weer anders. Daarom zijn we op zoek naar een manier om kennis slimmer en beter te ontsluiten. oZone biedt daarvoor zeker mogelijkheden. De modulaire opzet van oZone is een mooie manier om de beschikbare kennis ook daadwerkelijk in de hoofden van je medewerkers te krijgen. 

Meer informatie: 

Wilbert Menkveld, Director Technology & Innovation Nijhuis Water Technology, telefoon 06-53120055 of per e-mail: wilbert.menkveld@nijhuisindustries.com. 

Ilonka van der Pas, HR-manager Nijhuis Water Technology, telefoon 0314-749016 of per e-mail: Ilonka.vanderPas@nijhuisindustries.com. 

A+O contactpersoon

Rob Nijhof
Regiomanager Oost-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten