“Investeer in het personeel van de toekomst!”

22 december 2021

Voor veel metalektrobedrijven is het vinden van personeel in deze krappe arbeidsmarkt erg lastig. Daar komt nog eens bij dat veel oudere werknemers de komende jaren met pensioen gaan. In het nieuwe aanbod van A+O is daarom veel aandacht voor het vinden, behouden en opleiden van nieuw talent, vertelt A+O-projectleider Marion Steinbuch. Zij is verantwoordelijk voor  twee van de vier hoofdthema’s uit het aanbod ‘Nieuw talent vinden’ en ‘Nieuw talent opleiden’. In dit interview vertelt Marion je alles over dit aanbod. 

Marion Steinbuch

“Alle bedrijven, dus ook metalektrobedrijven, hebben momenteel te maken met een hele krappe arbeidsmarkt, waardoor het vinden van nieuw personeel lastig is”, zegt Marion. “En dat nieuwe personeel is hard nodig, om de uitstroom van oudere werknemers in de komende jaren te kunnen compenseren. De metalektrosector kent in vergelijk met andere (technische) sectoren een hogere gemiddelde leeftijd. Dus is het vinden, behouden en opleiden van nieuw talent cruciaal.”  

Regionale techniekpromotie

“De ondersteuningsregeling voor regionale techniekpromotie wordt in 2022 daarom voortgezet”, vertelt Marion. “Wij bieden een vergoeding van maximaal drieduizend euro aan samenwerkende partijen of platforms die zich inzetten om mensen enthousiast te maken voor de metalektro. Bijvoorbeeld door het organiseren van techniekevenementen, techniekwedstrijden of beurzen.” Nieuw in het A+O Metalektro-aanbod is de stagevergoeding voor het voortgezet onderwijs, geeft Marion aan. “Die stagevergoeding was er al voor het mbo en het hoger onderwijs. Maar nu dus ook voor het middelbaar onderwijs. Want hoe eerder je jongeren kennis kunt laten maken met de mogelijkheden in de techniek, hoe groter de kans dat ze kiezen voor een technische opleiding en loopbaan.”  

Workshop ‘Aan het werk met jong talent’

“Wat bovendien straks nieuw is in ons aanbod, is de workshop ’Aan het werk met jong talent’, die wordt verzorgd door jongerenadviesbureau Youngworks. Die workshop is bedoeld om medewerkers van bedrijven te trainen in het begeleiden van jongeren. Tijdens de workshop komen vragen aan de orde als: ‘wat leeft er onder jongeren?’, ‘wat spreekt hen aan?’ en ‘hoe zit het puberbrein in elkaar, wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen generaties en hoe kan je jongeren begeleiden’. Als je als bedrijf beter weet in te spelen op de wensen en behoeften van jongeren, dan voorkom je dat ze weer snel vertrekken, daarbij kan je hen uitdagen en als organisatie kan je hun inzichten en talenten optimaal benutten.” 

Vergoedingen gecontinueerd

Een aantal al bestaande vergoedingen wordt in 2022 gecontinueerd, zo maakt Marion duidelijk. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de vergoeding voor bbl-opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. Ook de vergoeding voor het opleiden van uitzendkrachten blijft in ons aanbod. En dat is belangrijk, want we zien dat 33% van de instroom in onze branche door uitzendorganisaties wordt gerealiseerd.” Verder blijft A+O Metalektro investeren in de scholing van de zogenoemde ‘hybride techniekopleiders’, vertelt ze. “Dit zijn werknemers van technische bedrijven, die worden geschoold in pedagogische en didactische vaardigen, waardoor ze één of meerdere dagen kunnen gaan lesgeven op (v)mbo scholen.” De vergoeding voor het ontwikkelen van praktijkopleiders blijft eveneens deel uitmaken van het aanbod, zegt Marion. “Medewerkers die zich bezighouden met het begeleiden en opleiden van collega’s krijgen via deze regeling de mogelijkheid om zich daarin verder te ontwikkelen door het volgen van een gerichte training of opleiding.” En ook de subsidieregeling van ‘NL leert door’ voor van-werk-naar-werk trajecten blijft komend jaar bestaan. “Medewerkers die een metalektrobedrijf moeten verlaten, kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. Met als doel om werkloosheid te voorkomen en medewerkers te behouden voor de (technische) arbeidsmarkt.” 

Extra budget voor andere subsidieverzoeken

“Tot slot wil ik er nog op wijzen dat er ook budget is voor andere subsidieverzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van leerlijnen tussen onderwijs en bedrijfsleven gericht op de laatste technologische ontwikkelingen. Wanneer er een goed initiatief is om een gedeelde uitdaging in de sector op te lossen, dan kan een subsidie bij A+O Metalektro aangevraagd worden.”  

Kijk snel wat er kan!

Vanaf 1 januari zijn alle regelingen te vinden op de website van A+O Metalektro, aldus Marion. “Vanaf dat moment kunnen de vergoedingen dus worden aangevraagd. Kijk daarom snel wat mogelijk is voor jouw bedrijf en jullie (toekomstige) medewerkers!” 

A+O contactpersoon

Marion Steinbuch
Marion Steinbuch
Projectleider/adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten