‘Juist nu moeten we zoveel mogelijk mensen voor de techniek behouden’

7 september 2020

Hoe de economie zich zal ontwikkelen de komende maanden, is nog onzeker. Maar het staat buiten kijf dat er altijd technisch personeel nodig zal zijn. Vandaar dat het juist nu belangrijk is om zoveel mogelijk mensen voor de techniek te behouden. Servicepunt Techniek Noord is daarom op volle kracht aan de slag en A+O ondersteunt dit initiatief waar mogelijk.

Jan Nap van SPCRM PerksT Noord

Jan Nap, projectleider Servicepunt Techniek Noord (SPT), legt uit: “De vergrijzing gaat gewoon door, corona of geen corona. De krapte blijft en we zullen het werk met steeds minder mensen moeten doen. Samen moeten we ons daarom sterk maken om de branche krachtig te houden. We moeten inzetten op het behoud van mensen en hen goed geschoold maken en houden. Als de economie weer aantrekt moet deze groep immers klaar zijn om het werk weer op te pakken.”

Calista de Vrij van SPT Noord

Samenwerking in de regio

Het SPT Noord bestaat sinds januari dit jaar en is een samenvoeging van het Friese F-Top en SPT Drenthe. Samenwerking is de rode draad voor het SPT want maar liefst tien organisaties staan aan de wieg van het initiatief: werkgeversorganisaties en scholings- en ontwikkelingsfondsen in de techniek, vakbonden, UWV, gemeenten en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. “Het doel is om vanuit een duurzame regionale samenwerking talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid in de techniek te creëren. Technisch vakmanschap versterken en behouden. Dat doen we met een team van arbeidsmarktcoaches in de gehele noordelijke regio. Zij zetten zich in om vraag en aanbod van personeel te met elkaar te verbinden.” Er wordt veel samengewerkt met A+O. Callista de Vrij, arbeidsmarktcoach in Friesland: “We gaan regelmatig mee op bedrijfsbezoek met een regiomanager van A+O, wanneer het bedrijf heeft aangegeven hier waarde aan te hechten. De opleidingsinfrastructuur ligt er, het is belangrijk dat we die gebruiken. We kunnen elkaar versterken en dat komt de branche alleen maar ten goede.”

‘Bij eigenlijk alle mogelijke personele vraagstukken kunnen wij van betekenis zijn.’

De spil tussen alle partijen

Sandra Klaassens van SPT Noord

Helpen met de invulling van moeilijk vervulbare vacatures, zij-instroom realiseren, van werk naar werk-trajecten opzetten of het vormen van scholingspools. “Bij eigenlijk alle mogelijke personele vraagstukken kunnen wij van betekenis zijn”, vertelt Sandra Klaassens, arbeidsmarktcoach in Drenthe. “Nieuwe techneuten aantrekken kost veel moeite. Wil iemand van de ene op de andere dag taxichauffeur worden, dan is daar een stuk minder voor nodig dan wanneer iemand het verspaningsvak in wil. Er is flink wat scholing voor nodig. We kunnen bedrijven helpen met het zoeken naar kandidaten. We zorgen voor de juiste scholing. We hebben een breed netwerk en kunnen behoeften bundelen. En onze dienstverlening is kosteloos.” “Maar we zijn er niet alleen in tijden van krapte”, vult Helga Koops, arbeidsmarktcoach in Drenthe, aan. “SPT Noord is eigenlijk de spil tussen alle partijen. We staan continu met elkaar in verbinding en blijven in gesprek. We doen het niet naast elkaar, maar met elkaar.”

Helga Koops van SPT Noord

Arbeidspool voor ontslagen krachten

Momenteel staan bij veel technische bedrijven de vacatures on hold, vertelt Nap. “En in sommige gevallen moest een bedrijf zelfs al afscheid nemen van een aantal medewerkers. Zo ook een A+O-bedrijf in Friesland. Voor hen verkennen we daarom in samenwerking met het UWV of we een arbeidspool kunnen oprichten waarbij tijdelijk met behoud van de uitkering gewerkt en geschoold kan worden om de medewerkers daarmee arbeidsfit te houden. Onder andere met A+O onderzoeken we nu of we een bedrijfstakschool kunnen oprichten met twaalf tot vijftien bedrijven om op korte én lange termijn een oplossing te kunnen bieden. Hier was altijd al behoefte aan, dus waarom niet nu? Hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt, is nog koffiedikkijken. Maar we moeten in ieder geval klaarstaan wanneer de bedrijven het nodig hebben.“

Meer informatie

Jan Nap, projectleider Servicepunt Techniek Noord, tel: 050- 31 26 226 of e-mail: jan.nap@breuerintraval.nl.
Sandra Klaassens, SPT arbeidsmarktcoach in Drenthe, 06-12 48 73 36 of e-mail: s.klaassens@spt-noord.nl.
Helga Koops, SPT arbeidsmarktcoach in Drenthe, tel: 06-11 15 84 01 of e-mail: h.koops@spt-noord.nl.
Callista de Vrij, SPT arbeidsmarktcoach in Friesland, tel: 06-31 77 96 50 of e-mail: c.devrij@spt-noord.nl.

A+O contactpersoon

Eelke Riemersma
Regiomanager Noord-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten