Kun je frietfietsen ook maken tussen 6 en 6?

21 december 2020
leestijd: 6 minuten

Anders roosteren is winst voor iedereen

Mag je thuiswerken in een café? Hoe maak je roosters in een minder foutgevoelig systeem dan Excel? Kun je frietfietsen en visbakovens produceren tussen 6 en 6? Een greep uit de grote diversiteit aan vragen waar bedrijven binnen de A+O-regeling ‘Anders roosteren’ advies over vragen. HR-adviseur van kook-en frituurovenproducent QBTEC, Christien Tamerus maakt gebruik van de regeling: ‘Heel handig om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan.’

Vanaf 1 juli 2020 biedt de A+O-regeling Anders roosteren ondersteuning en advies als je bedrijf aan de slag wil met vraagstukken over roostering en flexibele werktijden. Hoe stem je de werktijden af op de benodigde productiecapaciteit én op de werkwensen van je medewerkers? A+O werkt hiervoor samen met adviesbureau Déhora, expert op het gebied van werktijden en personele planning.

Dwarsdoorsnede sector

A+O-projectleider Manon Lubbers: ‘De regeling is nú al een succes. Bedrijven zijn heel enthousiast, ondanks – of juist dankzij – de lockdown. Sommige bedrijven zijn geholpen met een oriëntatie- of adviesgesprek. Andere besluiten daarna om wijzigingen te implementeren en krijgen daarbij 36 uur begeleiding vanuit Déhora. De regeling loopt nog tot 30 juni 2021. Vanwege het succes hebben we extra ruimte gecreëerd voor bedrijven om deel te nemen.’

‘Wat ook mooi is’, vult manager Research bij Déhora, Christine Baaijens, aan: ‘dat het lukt om de metalektrosector in al zijn diversiteit te bedienen. Dat is precies wat we graag wilden met deze regeling. In de projecten adviseer ik echt een dwarsdoorsnede van de sector over de vragen die daar spelen. Van flexibilisering in ploegenroosters tot duurzaam implementeren van thuiswerkbeleid. Van compliance met arbeidstijdenwet- en regelgeving bij een internationaal werkend bedrijf tot inzet van efficiënte roostersystemen bij kleinere bedrijven.’

Lubbers: ‘Ik kreeg bijvoorbeeld een telefoontje van een HR-medewerker van een bedrijf met ongeveer 50 medewerkers die informeerde: ‘Wij roosteren nog in Excel en dat gaat niet altijd goed. Kan ik binnen dit project ook advies krijgen over een geschikt ICT-roostersysteem?’ Mijn antwoord was: ja!’

Is het niet lastig om projecten over andere werktijden in gang te zetten nu je niet live bij elkaar kunt komen? Baaijens: ‘Wij zijn heel flexibel in de uitvoering van een begeleidingstraject. We organiseren bijeenkomsten online of komen fysiek bij elkaar als dit volgens de coronaregels kan.’

Hybride werkvormen na corona

De lockdown is soms juist de aanleiding voor een project, vertelt Baaijens. ‘Een van de bedrijven die ik begeleid, heeft het gedwongen thuiswerken aangegrepen om een passend thuiswerkbeleid te formuleren. Tot de coronacrisis werkte daar niemand vanuit huis. Een hele omschakeling dus. Geweldig om te zien dat ze hiermee nu aan de slag gaan. Inmiddels hebben we een vragenlijst uitgezet bij alle medewerkers waarin we ervaringen van de afgelopen periode thuiswerken inventariseren: wat wil je behouden en wat niet?’

Op basis van de uitkomsten van de enquête is beleid geformuleerd voor na corona, wanneer vermoedelijk meer hybride werkvormen ontstaan. Baaijens: ‘Daarin zet je de afspraken die je met elkaar maakt. Denk aan punten als: voor welke functies is thuiswerken toegestaan? Voor welke zaken móét je naar kantoor komen? Hoe ga je bij thuiswerken om met vertrouwelijke informatie? Op welke tijdvakken ben je beschikbaar? Maar ook: mag je thuiswerken in een café?’

‘De winst van flexibeler arbeidstijden is groot: een hogere medewerkerstevredenheid, instroom van jonge medewerkers en op langere termijn: duurzame inzetbaarheid’

QBTEC: onderzoek flexibeler werktijden

Christien Tamerus, HR- adviseur

Een ander mooi project loopt bij QBTEC in Woerden, Europa’s grootste producent van professionele kook- en frituurinstallaties. ‘Van industriële, op maat gemaakte keukens tot visbakovens en frietfietsen: onze producten zijn overal in restaurants, hotels en snackbars te vinden,’ vertelt HR-adviseur Christien Tamerus van QBTEC.

In het bedrijf werken de ruim honderd productiemedewerkers van oudsher allemaal van 7 tot 4, en op vrijdag van 7 tot half 1. Tamerus: ‘We merkten al een aantal jaar een groeiende behoefte aan flexibeler arbeidstijden. Zowel vanuit jonge vaders en moeders, als bij onze oudere medewerkers.’

De voorjaarslockdown gaf het beslissende zetje om serieus aan de slag te gaan met flexibeler arbeidstijden. ‘Omdat kinderen thuis waren, moesten ouders veel schuiven met diensten. Toen we het project ‘Anders roosteren’ van A+O zagen, dachten we: dit is hét moment om aan de slag te gaan met professionele ondersteuning.’

In de eerste stap bracht een projectgroep samen met een dwarsdoorsnede van medewerkers in kaart welke mogelijkheden er zijn. Tamerus: ‘We zetten in op werktijden tussen 6 en 6. Maar dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de organisatie. Elke dag iemand die om 6 uur ’s ochtends opent en iemand die om 6 uur ’s avonds sluit, BHV’ers, een leidinggevende die aanwezig is. Je inventariseert ook: welke afdelingen zijn afhankelijk van elkaar? Als Piet pas om 8 uur begint, moet Jan niet op werk zitten te wachten.’

Met een vragenlijst wordt op dit moment ieders persoonlijke behoefte gepeild: hoe groot is die behoefte? Wat zijn de patronen? Tamerus: ‘Het in kaart brengen van de behoefte vinden we heel belangrijk. We doen het immers voor onze medewerkers! Zien we een duidelijke behoefte, dan zetten we een vervolgstap: hoe kunnen we flexibeler arbeidstijden goed opzetten? Maar ook dan geldt: als jij van 7 tot 4 wilt blijven werken, is dat prima.’

De resultaten zijn nog niet binnen, maar Tamerus verwacht dat de uitkomst positief is. ‘De tijden veranderen. Jongere medewerkers zoeken een goede balans tussen werk en privé, oudere medewerkers willen misschien minder werken. Ik ben zelf 27 jaar en vind het fijn om bijvoorbeeld in de ochtend even te sporten. Uiteindelijk denk ik dat de winst van flexibeler arbeidstijden groot is: een hogere medewerkerstevredenheid, instroom van jonge medewerkers en op langere termijn: duurzame inzetbaarheid.’

Ook anders roosteren? Bekijk de video’s

Wil je als bedrijf ook aan de slag met anders roosteren? Bekijk dan de drie video’s die voor het project zijn gemaakt. Cindy van Vugt, Chief Human Resources Officer bij Spierings Crane Services ging er zelf mee aan de slag: ‘De video’s Nut en Noodzaak en Het veranderproces fungeerden voor mij als kapstok bij het maken van een stap-voor-stap-planning voor andere werktijden.’

Meer informatie

Dr. Christine Baaijens, manager research Déhora, telefoonnummer 020 –  404 40 42 of e-mail c.baaijens@dehora.nl.
Christien Tamerus, HR-manager QBTEC B.V., telefoonnummer 0348 – 47 55 55 of e-mail c.tamerus@qbtec.nl.

A+O contactpersoon

Manon Lubbers
Manon Lubbers
Projectleider/adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten