Meer instroom van leerlingen? De aanhouder wint!

20 maart 2023

Het is de droom van iedere vmbo-school: een forse nieuwe instroom van techniek-leerlingen. Het Nuborgh College uit Elburg lukte het. Dit jaar verdubbelde het aantal leerlingen in het derde leerjaar van het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Wat is het geheim van dat succes? 

Directeur Wilco Leeflang

“Zes jaar geleden stonden wij voor de keus of wij door konden gaan met onze smallere techniekopleidingen”, vertelt directeur Wilco Leeflang van het Nuborgh College Oostenlicht. “Met maar zes leerlingen was een kritische grens bij PIE gepasseerd.” Het lag voor de hand de technische richtingen op te doeken. Maar de school besloot precies het omgekeerde, blikt Leeflang terug. “De bedrijven in onze regio gaven aan dat zij grote behoefte hadden aan praktisch opgeleide mensen. Dus besloten we vol in te zetten op groei van het leerlingaantal.” Nu, zes jaar later, heeft dat zijn vruchten afgeworpen, constateert hij. “Gemiddeld hadden we zo’n 20 leerlingen per leerjaar. Nu is dat aantal in het derde leerjaar voor het PIE-profiel verdubbeld en zitten we op bijna 40 leerlingen.” 

Aantrekkelijke leeromgeving 

Maar wat is nu het geheim van dit succes? “Het is begonnen doordat wij met het bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen”, vertelt Leeflang. “Die samenwerking is echt cruciaal geweest.” Leeflang wist een aantal bedrijven over te halen om te investeren in zijn school. Eén van die bedrijven was A+O-bedrijf Machine Fabriek Elburg. “Waarom wij dit doen? Het antwoord is simpel”, zegt kwaliteitsmanager Wilfred Reker. “Zonder techniek is er niets. Er worden geen facturen betaald, er is geen brood, er rijden geen vrachtwagens en er is geen zorg. Juist daarom hebben we hard nieuwe aanwas nodig. Dat geldt voor de Machine Fabriek, maar bovenal voor de hele technieksector.” En dus investeerde Machine Fabriek Elburg samen met HulstFlier Installateurs in nieuwe machines en een verbouwing van het PIE-lokaal van het Nuborgh College. Reker: “Er stond een gedateerd machinepark waar ook weinig tot geen gebruik meer van werd gemaakt. Een aantrekkelijke leeromgeving is de eerste voorwaarde om jongeren te verleiden iets met techniek te gaan doen. Daarnaast organiseerden we bedrijfsbezoeken om leerlingen te laten ruiken en proeven aan de praktijk.”

Subsidie Sterk Techniekonderwijs 

Drie jaar geleden kwam bovenop die investeringen van de lokale bedrijven nog een mooie subsidie van Sterk Techniekonderwijs, vertelt vmbo-directeur Leeflang. “Die subsidie heeft dingen versneld, het is een vliegwiel geweest.” Sterk Techniekonderwijs (STO) is een initiatief van de landelijke overheid, bedoeld om het techniekonderwijs te versterken. “In totaal zijn er in heel Nederland 77 STO-regio’s”, zegt Michèl van der Feen, programmamanager van de STO-regio Noordwest Veluwe. “Samenwerkingsverbanden van (v)mbo-scholen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen. In de regio Noord-West Veluwe hebben het Nuborgh College, het Morgen College, Landstede MBO en een aantal lokale bedrijven deze subsidie verkregen. De subsidie stelt ons in staat om vier jaar lang fors te investeren in techniekonderwijs.” 

“Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal” 

Innovatief onderwijsconcept 

TechLab

Met de STO-subsidie konden diverse projecten worden ontwikkeld, maakt Van der Feen duidelijk. “Als je interesse wilt kweken voor techniek, dan begint dat op de basisschool. Dat is de reden dat wij – in samenwerking met lokale bedrijven – vier TechLabs hebben opgezet in Harderwijk, Zeewolde, Elburg en Nunspeet. In Elburg is er in samenwerking met twaalf bedrijven zelfs nieuwbouw gerealiseerd. Basisschoolleerlingen kunnen zo spelenderwijs kennismaken met techniek en technologie. Ook is voor groep 1 tot en met 8 lesmateriaal beschikbaar.” Met de STO-gelden werd tevens een project met het Nuborgh College gestart, vertelt Wilfred Reker van Machine Fabriek Elburg. “We hebben een innovatief onderwijsconcept ontwikkeld voor BBL-leerlingen in een mbo-2 opleiding. Zij krijgen ’s ochtends theorieles op school, stappen op de fiets en passen in de middag de lesstof direct bij de bedrijven in praktijk toe. Praktijkbegeleiders begeleiden de leerlingen en twee docenten van het Nuborgh College zien erop toe dat het curriculum uitgevoerd wordt.” 

Hybride docenten 

Deze doorlopende leerlijn is in samenwerking met Landstede MBO tot stand gekomen, vertelt vmbo-directeur Leeflang. “Leerlingen kunnen in hun vertrouwde omgeving, bij ons op school, de mbo-2 opleiding doen. Daarmee halen ze een startkwalificatie. Vervolgens kunnen ze doorstromen naar het mbo voor een vervolgopleiding.” Tevens zijn er inmiddels vier ‘hybride docenten’ aan de slag op zijn school, zegt Leeflang. “Dat zijn werknemers van bedrijven die een aantal dagdelen per week lesgeven. Dat zorgt voor extra capaciteit en expertise op school en maakt ons onderwijs beter. Want deze werknemers nemen hun kennis uit de praktijk mee.”  

Machinefabriek Elburg

Heeft vmbo-directeur Leeflang tot slot nog een advies voor andere vmbo-scholen? “Durf als school ondernemer te zijn. Doe het samen en maak het lokale bedrijfsleven deelgenoot van je uitdaging. En vooral: de aanhouder wint. Want een grote instroom van leerlingen realiseer je zeker niet in één jaar.” Michèl van der Feen sluit zich daar volmondig bij aan. “Tegen A+O-bedrijven zou ik willen zeggen: zoek de samenwerking met de scholen op. Durf, ondanks de onzekerheid in de conjunctuur, te investeren in de lange termijn. En maak gebruik van de STO-subsidies, die ook de komende jaren beschikbaar zijn. Want leerlingen zijn de grondstof van je bedrijf. Zonder hen staat het technisch bedrijfsleven stil.” 

Meer informatie: 

Michèl van der Feen, programmamanager van de STO-regio Noordwest Veluwe, telefoon 06-51602280 of per e-mail: mvanderfeen@eye2eye.nu. 

Wilfred Reker, kwaliteitsmanager Machine Fabriek Elburg, telefoon 06-10943173 of per e-mail: Reker@MachineFabriekElburg.nl. 

Wilco Leeflang, directeur Nuborgh College Oostenlicht, telefoon 06-19724565 of per e-mail: wleeflang@nuborgh.nl. 

A+O contactpersoon

Rob Nijhof
Regiomanager Oost-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten