Nieuwe cijfers ‘dashboard Metalektro in cijfers’

22 juni 2020

“Vier procent loonkosten voor scholing technisch personeel”

Metalektrobedrijven hebben vorig jaar gemiddeld bijna vier procent van hun loonkosten aan scholing van technisch personeel besteed. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Dashboard Metalektro in cijfers. In het dashboard zijn voor A+O-bedrijven cijfers te vinden over de branche, zoals onder meer het opleidingsniveau, de verwachte instroom, de vergrijzing en ontwikkeling in de werkgelegenheid. Een deel van de cijfers in het dashboard komt uit de halfjaarlijkse ArbeidsmarktMonitor, eind juni volgt daarvoor weer een uitvraag bij de A+O bedrijven.

“Ik ben positief verrast dat metalektrobedrijven vier procent van de loonkosten aan scholing van technisch personeel uitgeven”, zegt A+O-adviseur Marion Steinbuch. “Ik had niet verwacht dat dat percentage zo hoog zou liggen. Blijkbaar zien bedrijven nut en noodzaak van scholing, mede vanwege de snelle technologische ontwikkelen waar ze mee te maken hebben”, constateert Steinbuch. “De gemiddelde leeftijd in onze sector ligt met 45 jaar hoger dan het gemiddelde in Nederland. Juist dat is een groep werknemers die vaak scholing nodig heeft om de technologische ontwikkelingen te kunnen bijbenen.”

Ook het gemiddeld aantal scholingsdagen ligt hoger dan in de cao is afgesproken, zo blijkt uit de cijfers. Steinbuch: “Gemiddeld worden vijf werkdagen aan scholing besteed. Dat is dus meer dan de twee scholingsdagen die in de cao zijn afgesproken.” Opvallend is volgens Steinbuch verder dat technische personeelsleden met een tijdelijk dienstverband het vaakst een cursus of training volgen (50%). “Dat is meer dan voor technische medewerkers met een vast dienstverband (43%) en medewerkers met een flexibel dienstverband (30%). Het is onder andere te verklaren door het feit dat bedrijven vaak investeren in de opleiding van bbl’ers en door nieuwe medewerkers die ingewerkt moeten worden.”

Wel geven bedrijven aan dat de investering in tijd en geld vaak nog een belemmerende factor is om daadwerkelijk met scholing aan de slag te gaan. Steinbuch: “Voor die bedrijven kan het online leerplatform oZone van A+O erg interessant zijn. Daarmee kan tijd en geld worden bespaard. En scholing via dit platform is bovendien nog coronaproof ook.”

Meer informatie

Het nieuwe dashboard Metalektro in Cijfers is online te vinden via https://metalektro.incijfers.nl/dashboard.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten