Nieuwe oZone-modules over kansen door ketenintegratie

27 februari 2024
leestijd: 4 minuten

Mathijs van Zuijlen / SpartnerS

Veel bedrijven in de maakindustrie merken dat het lastig is om nog verdere efficiencywinst te boeken. Maar die winst is wél te boeken door de samenwerking tussen bedrijven in de keten te verbeteren. Binnen de Technohub Ketenintegratie werden twee oZone-modules ontwikkeld om kennis te maken met het proces van ketenintegratie. De modules zijn binnenkort via oZone gratis voor iedereen beschikbaar.

“Drie jaar geleden is dankzij een subsidie van A+O de Technohub Ketenintegratie opgezet”, vertelt Mathijs van Zuijlen van organisatieadviesbureau SpartnerS. “De Technohub is opgezet om de samenwerking tussen machinebouwers en hun toeleveranciers, de keten, te verbeteren. A+O-bedrijf Driessen, een modern plaatverwerkend bedrijf, was penvoerder van dit project. Ook het Summa College en de vakschool Gilde Opleidingen werkten mee. Wij als SpartnerS waren verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.”

Noodzaak voor behoud marktpositie

Stefan Driessen / Driessen BV

“De Nederlandse maakindustrie beleeft hoogtijdagen”, vervolgt Van Zuijlen. “Talloze machinebouwers opereren op de wereldmarkt, denk bijvoorbeeld aan een bedrijf als ASML. Maar als de maakindustrie die marktpositie wil behouden, zul je verder moeten innoveren. Maar”, zo stelt Stefan Driessen van het gelijknamige A+O-bedrijf, “binnen bedrijven is slechts een beperkte efficiencywinst te boeken. Door ketenintegratie is er nog wél een winst van vijf tot tien procent te realiseren. Als wij als maakindustrie onze concurrentiepositie willen versterken, dan is ketenintegratie onontkoombaar. Competitieve ketens winnen het op lange termijn. Die samenwerking is bovendien nodig vanwege de schaarste aan technisch personeel. Dat tekort zal in de komende jaren alleen nog maar groter worden.”

“Als we niet alle specificaties hoeven te volgen, scheelt dat jaarlijks 5 werkweken”

Niet alleen ICT-oplossingen

“Vaak wordt gedacht dat het bij ketenintegratie gaat over het implementeren van ICT-oplossingen”, zegt Driessen. “Dat is een misvatting. Ketenintegratie gaat over het verbeteren van het gehele productieproces. Daar horen bijvoorbeeld ook oplossingen bij om forecasting en voorraadbeheer te verbeteren of om het logistieke proces te vereenvoudigen.” Hij geeft een mooi voorbeeld uit zijn eigen bedrijfspraktijk. “Voor een klant maken wij een metalen koker. Die koker moet volgens voorschrift aan behoorlijk veel specificaties voldoen. Het bleek dat die koker aan een plafond hangt en dat een aantal van die specificaties wellicht overbodig zijn. Daarover zijn we nu met de klant in gesprek. Want als we niet alle specificaties hoeven te volgen, scheelt dat ons jaarlijks 5 werkweken.”

“Competitieve ketens winnen het op lange termijn”

Verbeterpotentieel onvoldoende benut

“Binnen de Technohub werd samen met de deelnemende partners een unieke introductietraining Ketenintegratie ontwikkeld voor directeuren en managers van bijvoorbeeld operations, supply chain en engineering,” vertelt Van Zuijlen. “Die training hebben we nu omgebouwd tot twee modules voor oZone. We hebben uitstekende ondersteuning gehad van oZone content-ontwikkelaars, waardoor het twee aantrekkelijke modules zijn geworden. In de eerste module wordt laagdrempelig uitgelegd wat ketenintegratie behelst,” zegt Van Zuijlen. “De tweede module gaat meer de diepte in. model KetenintegratieDan gaat het bijvoorbeeld over kostprijsberekeningen en krijg je een idee van wat ketenintegratie echt kan opleveren. Beide modules zijn binnenkort via oZone gratis beschikbaar voor iedereen. Om ketenintegratie te laten slagen is er echter wel één belangrijke voorwaarde,” benadrukt Driessen. “Het werkt alleen als er voldoende vertrouwen en openheid tussen alle samenwerkingspartners is. De Nederlandse maakindustrie staat daar van oudsher niet om bekend. Met als gevolg dat het enorme verbeterpotentieel van ketenintegratie nog onvoldoende wordt benut.”

“Ik vind het een goede zaak dat A+O met deze oZone-modules de bewustwording over ketenintegratie wil bevorderen”, besluit van Zuijlen. “Het is immers ook de taak van een opleidingsfonds om ontwikkelingen in de branche te agenderen en te stimuleren. A+O-bedrijven adviseer ik om eens een kijkje te nemen in oZone. Want je kunt echt goedkoper en sneller produceren als je de samenwerking in de keten aangaat!”

A+O contactpersoon

Joost van Doorn
Regiomanager Brabant en Zeeland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten