oZone & mbo: liefde op het eerste gezicht

25 oktober 2021

Zijn het mbo en oZone – hét leerplatform voor de techniek – een goede match? Vorig jaar startte de MBO Raad een pilot om die vraag te beantwoorden. In september 2021 gingen de eerste modules in oZone live. Voor docent elektrotechniek Luuk Winkel was het liefde op het eerste gezicht: “oZone draagt mooi bij aan mijn onderwijsideaal: een leven lang leren – onafhankelijk van tijd en plaats.”

“Ik had het boek niet”

Luuk Winkel, docent elektrotechniek Aventus

Mbo-docent elektrotechniek Luuk Winkel van Aventus in Apeldoorn maakt deel uit van de ontwikkelgroep oZone van de bedrijfstakgroep Techniek Gebouwde Omgeving van de MBO Raad. “Mijn ideaal is om kennis volledig plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar te stellen. Zodat studenten en werkenden een leven lang kunnen leren. oZone is een prachtig middel om dit onderwijsideaal vorm te geven.” In zijn eigen onderwijs werkte Luuk al volop digitaal. “Geen boeken, maar alle info voor mijn studenten, bijvoorbeeld van YouTube, gelinkt op één plek. Ik selecteer voor ze: wat hebben ze nodig? Zitten er fouten in? Het mooie van de online-mogelijkheden is: ze kunnen altijd aan het werk. Nooit meer “Ja maar meneer, ik had het boek niet.” Online kun je blijven leren. Dat heb ik tijdens mijn eigen schooltijd en in mijn jaren in het bedrijfsleven gemist.

Gelikt

Binnen de pilot ontwikkelde Luuk modules over de opbouw, werking en het aansluiten van driefaseninductiemotoren. Dat beviel uitstekend, vertelt hij: “oZone werkt bijzonder prettig. En de samenwerking met een in multimedia gespecialiseerde onderwijskundige zorgt voor een hoge didactische kwaliteit. Dan had ik bijvoorbeeld een schemaatje met draadjes die aan elkaar geknoopt moeten worden en stelde zij slimme vragen: waarom zit dat contact daar? Dan zag ik: o ja, die stap is te groot.” Luuk is trots op het resultaat. “De kwaliteit van het materiaal, de professionele filmpjes, de hele vormgeving ziet er gelikt uit. Het is gewoon heel mooi geworden!”

Co-creatie

Sabine Mul, beleidsadviseur MBO Raad bedrijfstakgroep

Hij is niet de enige van de ontwikkelgroep die enthousiast is over oZone. Sabine Mul, beleidsadviseur bij de bedrijfstakgroep Techniek Gebouwde Omgeving van de MBO Raad en voorzitter van de ontwikkelgroep ziet grote voordelen voor de techniekopleidingen in het mbo: “Door de modules in oZone ook voor andere doelgroepen dan onze studenten in te zetten, wordt het mbo dé plek waar je je een leven lang kunt ontwikkelen. Je vindt op oZone als werkende of werkzoekende allerlei up-to-date kennis vanuit de techniekopleidingen. Ook biedt het platform ons als mbo een nieuwe mogelijkheid om nauw samen te werken met het bedrijfsleven. Daardoor kun je samen innovaties en ontwikkelingen in de techniek versnellen.”

Techniekbreed

Jeroen van Gilst, parttime docent bouwkunde

Ook ontwikkelgroeplid en parttime docent bouwkunde van het Hoornbeeck College Jeroen van Gilst is te spreken over de potentie van oZone: “Een voorbeeld uit mijn vakgebied. Per 1 juli 2021 moeten vergunningaanvragen van gebouwen voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dat heeft consequenties voor de lesstof. Door docenten samen een module te laten maken boek je tijdwinst, zorg je voor uniformiteit en krijg je kwaliteitsverbetering. Ook kun je input uit het bedrijfsleven verwerken.”

De ontwikkelgroep heeft niet alleen uitgeprobeerd en geëvalueerd hoe oZone werkt als zij nieuwe modules ontwikkelt, maar ook gekeken: wat staat er al in de bibliotheek van oZone dat nuttig is voor het mbo? Jeroen: “Ook daarin zijn we positief. Wel is het aanbod nu nog niet techniekbreed: bouw, infra en interieur ontbreekt. Willen we het platform breed inzetten op het mbo, dan moeten we daarvoor meer modules ontwikkelen.”

Gelukkig huwelijk

In december loopt de pilot met de ontwikkelgroep af. Hoe kan de prille relatie uitgroeien tot een gelukkig huwelijk? Er komt een nieuw project ‘Co-creatie en inspiratie’ waarvan Jeroen van Gilst de projectleider wordt. Hij buigt zich over de vraag: hoe gaan we de activiteiten doorzetten?

Jeroen: “We willen co-creatie bevorderen, het samenwerkend ontwikkelen en delen. En bevorderen dat docenten van verschillende mbo-scholen elkaar onderling inspireren. Daarnaast is kennis uitwisselen met bedrijven en vice versa onderdeel van mijn ideaalplaatje. Als dat allemaal lukt, biedt oZone in het mbo win-win voor alle partijen.”

Luuk ziet nog een andere uitdaging: hoe maak je al die docenten enthousiast? “oZone is landelijk nog niet zo bekend onder mbo-docenten. Binnen onze school ben ik de actieve ambassadeur, maar de volgende stap is: verder uitrollen en zorgen dat docenten van andere roc’s het ook enthousiast gaan gebruiken. Het lijkt misschien alsof jij als docent minder doet als je je leerstof online aanbiedt, maar niets is minder waar. Studenten zijn zo zelf actief met leren op hun eigen momenten. En jij begeleidt en coacht ze in hun leerproces met jouw expertise. Mooier bestaat eigenlijk niet!”

Meer informatie?

Jeroen van Gilst, parttime docent bouwkunde Hoornbeeck College en projectleider van ‘Co-creatie en inspiratie’ in het kader van Kennisdelen binnen de bedrijfstakgroep Techniek Gebouwde Omgeving (TGO) van de MBO Raad, e-mail: info@jgadviesmanagement.nl. Zie ook: www.linkedin.com/in/jeroenvangilst

Sabine Mul, beleidsadviseur MBO Raad bedrijfstakgroep Techniek Gebouwde Omgeving algemeen, e-mail: s.mul@mboraad.nl

Luuk Winkel, docent elektrotechniek Aventus en ontwikkelgroeplid oZone, e-mail: l.winkel@aventus.nl

A+O contactpersoon

Melanie Lancel
Melanie Lancel
Senior projectleider / adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten