Personeelstekort? Technologie kan mensen met een beperking duurzaam aan het werk krijgen!

9 januari 2023
leestijd: 4 minuten

Hoe zet je technologie in om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking gewoon kunnen meedraaien in een metalektro-bedrijf? Precies naar die vraag doet de Technohub Inclusieve Technologie (TINT) onderzoek. Inmiddels is er een kennismodule ontwikkeld in oZone, het digitale kennisdeelplatform van A+O, die voor alle A+O-bedrijven kosteloos beschikbaar is. “Wij laten zien dat het mogelijk is om mensen met een beperking duurzaam aan het werk te krijgen.” 

“Bij onze Technohub Inclusieve Technologie is de centrale vraag: hoe kunnen we met behulp van technologie het werk zo aanpassen of versimpelen, dat het geschikt wordt voor mensen met een arbeidsbeperking”, zegt projectleider Elmer Schra. “Daarnaast kijken we binnen de Technohub er tevens naar hoe technologie ingezet kan worden om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een exoskelet, waardoor wordt voorkomen dat mensen met rug- of gewrichtsklachten uitvallen.” 

Groot verborgen arbeidspotentieel 

Het valt Schra op dat ook werkgevers in de metalektro vaak aangeven te kampen met personeelstekorten, maar tegelijkertijd koudwatervrees hebben om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. “Er wordt door werkgevers massaal geïnvesteerd in recruitmentbureaus om mensen te vinden. Vaak zonder succes. Terwijl er een grote groep mensen met de arbeidsbeperking is die graag zou willen werken. Daar zit voor werkgevers een groot verborgen arbeidspotentieel. Als Technohub willen wij laten zien dat het met behulp van technologie mogelijk is om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen.”

De Technohub Inclusieve Technologie is een samenwerkingsverband van onder meer de hogeschool Saxion, mbo-onderwijsinstelling Aventus, leerwerkbedrijf Lucrato, A+O bedrijven VDL en IJssel Technologie en de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT). “Als Technohub worden wij financieel ondersteund door A+O”, vertelt Lysanne van den Broek, die namens Saxion als hubmanager Onderwijs bij het project betrokken is. “We zijn er erg blij mee dat A+O de potentie ziet van de inzet van technologie om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Inmiddels zijn er onderzoeksprojecten voor twaalf verschillende technologieën. Daar zijn jaarlijks zo’n twintig tot dertig mbo- en hbo-studenten bij betrokken, die intensief samenwerken met mensen uit de doelgroep.”

Technologie kan dé oplossing zijn om mensen met een beperking aan de slag te krijgen

Complexe taken versimpelen

Een voorbeeld van zo’n technologie is het zogenaamde Operator Support System, vervolgt Van den Broek. “Dat is bedoeld voor mensen die cognitief minder vaardig zijn. We gebruiken augmented reality om het werkproces op het werkblad van een werkstation te projecteren. Door het werkproces visueel in kleine stappen op te delen – denk bijvoorbeeld aan de montage van een product of onderdeel – kunnen mensen met een beperking toch complexe taken verrichten.” Het is volgens Van den Broek een mooi voorbeeld dat technologie dé oplossing kan zijn om mensen met een beperking in het arbeidsproces te integreren.

De Technohub is momenteel bezig een kennismodule te ontwikkelen voor oZone. Die module is gratis beschikbaar voor alle A+O-bedrijven. TINT is daarmee de eerste Technohub die zijn kennis via oZone deelt met de sector. “Het doel van de module is om bedrijven te laten zien hoe technologie ondersteunend kan zijn bij inclusie”, vertelt Patrick Schutte, die als onderwijskundige van Saxion de ontwikkeling van de module begeleidde. “In de module worden een aantal voorbeelden gegeven van concrete technologische toepassingen. Daarvoor zijn door een student Toegepaste Psychologie van onze hogeschool vier prachtige video’s gemaakt.” Komend jaar zullen volgens Schutte nog meer modules voor oZone worden ontwikkeld. “De eerste module biedt een kennismaking met het onderwerp technologie en inclusie. De modules die we hierna willen gaan maken, zijn modules waarin concrete technologieën verder worden uitgediept.” 

“Wij hopen dat door deze modules er bij bedrijven meer interesse komt voor het thema inclusieve technologie”, vult Schra aan. “Juist door op een laagdrempelige manier te laten zien hoe technologie toegepast kan worden, hopen we de koudwatervrees bij bedrijven weg te nemen. En willen we bovendien laten zien dat technologie een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de personele tekorten in de metalektro.” Hubmanager Van den Broek nodigt geïnteresseerde A+O-bedrijven dan ook van harte uit om contact op ten nemen met de Technohub. “Wij zijn er klaar voor om deze technologieën te gaan toepassen op de werkvloer. Dus als je als bedrijf ermee aan de slag wilt, neem dan gerust contact met ons op!”

Meer informatie over de Technohub Inclusieve Technologie vind je hier. Voor meer informatie kun je tevens contact op nemen met projectleider Elmer Schra, tel. 06-21476913 of per e-mail: e.schra@wecreateconsulting.com.

A+O contactpersoon

Rob Nijhof
Regiomanager Oost-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten