Publiek-private samenwerking: smeerolie voor economie en arbeidsmarkt

7 september 2020
leestijd: 5 minuten

De coronacrisis treft een deel van de metalektrobedrijven hard. Maar juist nu er minder of geen werk is, liggen er kansen om van de nood een deugd te maken en te investeren in opleidingen. De provincie Overijssel speelde daarop in door scholingsvouchers voor technische vakmensen ter beschikking te stellen. En ook in de drie noordelijke provincies kreeg de publiek-private samenwerking gestalte door de vorming van de Scholingsalliantie Noord. Daar ligt sinds het uitbreken van de coronacrisis de focus op scholing, om zoveel mogelijk mensen van werk-naar-werk te bemiddelen.

Tijs de Bree, Overijssels Vakmanschap

“In 2018 is het project Overijssels Vakmanschap van start gegaan”, vertelt gedeputeerde Tijs de Bree. “De helft van alle vacatures in onze provincie zijn vacatures voor technische functies. Dat tekort aan technische vakmensen vroeg om actie. Vandaar dat wij twee jaar geleden het project Overijssels Vakmanschap in het leven hebben geroepen.” Doel van het project was om opleidingen te ondersteunen bij het bevorderen van zij-instroom en doorstroom en daarnaast te investeren in het opleiden van hybride docenten. De Bree: “Het was een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. De provincie droeg financieel bij en de branches voor de metalektro, metaalbewerking en installatietechniek stapten in als co-financiers.”

Andere werkelijkheid

Maar door de coronacrisis ontstond er ineens een andere werkelijkheid, zegt De Bree. “Zij-instroom is even minder relevant. Veel technische bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk stilgevallen. Om te voorkomen dat veel medewerkers werkloos thuis op de bank zouden komen te zitten, hebben we samen met de landelijke brancheorganisaties, vakbonden en O&O-fondsen een doorstart van het project gerealiseerd. Voor duizend technische vakmensen stellen we scholingsvouchers ter beschikking om hen te ondersteunen in hun scholingsbehoefte.” En dat maakt het volgen De Bree mogelijk voor bedrijven ‘om sterker uit de crisis te komen’. “Werknemers krijgen de mogelijkheid om hun kennis te verdiepen of te zorgen dat die kennis weer up-to-date is. Dat levert niet alleen de werknemers iets op, maar helpt de bedrijven vooruit. Het technisch bedrijfsleven is een belangrijke motor achter onze economie en dus moeten we daar in blijven investeren.”

“Scholing is altijd al belangrijk, maar zeker nu de coronacrisis zo hard heeft toegeslagen”

“Onze branche is erg blij met samenwerking met de provincie Overijssel en de scholingsvouchers die ter beschikking worden gesteld”, zegt A+O-regiomanager Rob Nijhof. “En tegelijkertijd zie ik andere regionale initiatieven ontstaan, zoals het Twents Fonds voor Vakmanschap en Regio Deal Zwolle. Dat maakt het er voor onze bedrijven niet overzichtelijker op.” Gedeputeerde De Bree erkent dat het aantal loketten toeneemt. “Het zou mooi zijn als we dat kunnen bundelen. Want uiteindelijk maakt het niet uit waar mensen zich melden, als ze zich maar melden.”

Bundeling van krachten

Arnoud Hoogsteen, Scholingsalliantie Noord

Die bundeling van krachten is in de noordelijke provincies wel tot stand gekomen, vertelt Arnoud Hoogsteen, bestuurder van vakbond FNV en voorzitter van de Scholingsalliantie Noord. “In de scholingsalliantie werken aan de publieke kant de drie noordelijke provincies, zestig gemeenten en drie arbeidsmarktregio’s samen. Dat is vrij uniek. Daarnaast is ook de private sector vertegenwoordigd door de brancheorganisaties en opleidingsfondsen voor de bouw en de techniek. En ook UWV en de vakbonden zijn erbij betrokken.” Net als Overijssels Vakmanschap kwam de Scholingsalliantie Noord ruim twee jaar geleden tot stand vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. “Door de coronacrisis is het hele speelveld veranderd”, constateert Hoogsteen. “De scholingsalliantie is misschien wel meer nodig dan ooit. Onze focus ligt er nu vooral op om mensen die door de crisis werkloos zijn geworden weer aan het werk te krijgen en mensen die met ontslag bedreigd worden van-werk-naar-werk te begeleiden.”

Transities mogelijk maken

Veel bedrijven, ook in de techniek, zijn onderdeel van internationale productieketens, weet Hoogsteen. “Ik verwacht daarom dat de werkloosheid nog fors gaat oplopen. Dat loopt dwars door alle sectoren heen: sommige bedrijven hebben weinig of geen last van de crisis, terwijl andere bedrijven het water aan de lippen staat.” Daarom is het juist nu essentieel om mensen te begeleiden naar ander werk, stelt hij. “Technische vakmensen voor wie ontslag dreigt kunnen naar bedrijven overstappen die nog wel ruim in het werk zitten. Maar het kan ook intersectoraal: bijvoorbeeld iemand uit de horeca die in de techniek of de zorg aan de slag gaat.” En om die transities mogelijk te maken is scholing vaak noodzakelijk. “Als alliantie is het ons doel om scholing inzichtelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom is er op onze website een digitale catalogus te vinden met het scholingsaanbod, waaronder ook het online aanbod in oZone. Ook kunnen werknemers daar meer informatie vinden over kansrijke beroepen. En ook werkgevers willen wij ondersteunen om scholing en ontwikkeling laagdrempelig in het bedrijf aan te bieden. Zo maken we ze attent op de financiële regelingen van de O&O-fondsen, waarmee scholing wordt ondersteund.”

“Het zijn zeker geen eenvoudige tijden”, besluit Hoogsteen. “Als Scholingsalliantie Noord willen wij de smeerolie zijn om fricties in de economie en op de arbeidsmarkt op te vangen. Dat is onder normale omstandigheden al belangrijk, maar zeker nu de coronacrisis zo hard heeft toegeslagen.”

Meer informatie

Ga voor meer informatie over Overijssels Vakmanschap of het aanvragen van een scholingsvoucher naar www.overijsselsvakmanschap.nl.

Meer informatie over de Scholingsalliantie Noord is te vinden op www.scholingsalliantie.nl.

A+O contactpersoon

Rob Nijhof
Regiomanager Oost-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten