“Stoppen met opleiden is dodelijk voor de branche”

22 juni 2020
leestijd: 4 minuten

De coronacrisis raakt een deel van de metalektrobedrijven hard. Wat betekent dat voor de instroom van de bedrijfstakscholen?Hebben zij nog genoeg bedrijven om hun leerlingen te plaatsen? A+O nam poolshoogte bij twee bedrijfstakscholen: Anton Tijdink Techniekopleidingen en Tetrix Techniekopleidingen.

“Het waren voor de bedrijfstakscholen hele gekke maanden”, zegt Mike Broekhuizen, directeur van Anton Tijdink en tevens voorzitter van de Vereniging Technische Bedrijfstakscholen. “Sommige bedrijfstakscholen hadden helemaal geen leerlingen binnen en een aantal heeft kleinschalig doorgedraaid. Bij Anton Tijdink hebben we de examens gelukkig kunnen laten doorgaan. Maar de avondopleiding en de opleidingen voor zittend personeel hebben op hun gat gelegen. Die willen we nog voor de zomervakantie weer gaan opstarten.”

Doorstart

Om die doorstart mogelijk te maken, zijn er tal van maatregelen genomen, vertelt Broekhuizen. “We hanteren uiteraard de anderhalve meter afstand en alle andere hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven, zoals niezen in de elleboog, handen wassen en het gebruik van papieren zakdoekjes. Als iemand op een machine heeft gewerkt, dan wordt deze daarna gedesinfecteerd. Verder hebben we minder stoelen in de kantine gezet en hebben onze studenten zelf tafels voor een picknickplaats buiten gemaakt. Dit soort maatregelen stemmen we binnen de Vereniging Technische Bedrijfsscholen ook onderling af. Elke maandag hebben we als directeuren overleg. Want tien mensen weten meer dan één.”

“Zelfs in een krimpscenario blijft er een grote vervangingsvraag”

Instroom op peil

Maar corona of niet, de instroom van leerlingen voor komend jaar is niet minder geworden, constateert directeur Henk Kemkes van Tetrix Techniekopleidingen. “De instroom van leerlingen die kiezen voor techniek blijft op peil. Sterker nog: we hebben iets meer leerlingen ingeschreven dan vorig jaar.” De reden voor dat succes is volgens Kemkes dat Tetrix heeft geïnvesteerd in de ‘digitale vindbaarheid’ van zijn bedrijfstakschool. “We hebben een online marketingbureau in de arm genomen dat gespecialiseerd is in Search Engine Optimization, om te zorgen dat we als opleidingsinstituut online beter vindbaar zijn.” Dat heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen en zelf heeft hij veel opgestoken van hoe zoekmachines werken.

Ook Anton Tijdink heeft ongeveer net zoveel instroom als in het afgelopen jaar, aldus Mike Broekhuizen. “Voor metaalbewerking hebben we minder leerlingen. Verspaning is ongeveer gelijk gebleven, maar mechatronica is gegroeid. Dat past bij de trend van de afgelopen jaren. Als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen laten ook steeds meer bedrijven hun zittend personeel bijscholen.”

Bedrijven afwachtend

En hoewel de instroom dus op peil blijft, maken beide directeuren zich wel zorgen of de bol- en bbl-leerlingen volgend jaar allemaal geplaatst kunnen worden. Kemkes: “We krijgen nu al signalen dat bedrijven afwachtend zijn. Er is onzekerheid en een aantal bedrijven kampt met grote vraaguitval. Bedrijven zien wel het belang van opleiden, maar zijn huiverig om leerlingen binnen te halen.” Het is daarom belangrijk dat bedrijven de lange termijn voor ogen houden, zegt Kemkes. “Als je nu geen leerling neemt, dan is de kans groot dat diegene verdwijnt naar andere sectoren waar schaarste is. Dat moeten we als branche niet willen. Want zelfs in een krimpscenario blijft – als gevolg van de vergrijzing – er een grote vervangingsvraag.” Broekhuizen sluit zich daar volledig bij aan. “Laten we niet dezelfde fout maken als de bouwsector bij de vorige crisis. Daar is de instroom toen afgebouwd, waardoor ze drie jaar nodig hadden om alles weer op te bouwen. Stoppen met opleiden is dodelijk voor de branche.”

Leerplatform oZone

Broekhuizen is dan ook blij met de ‘crisistoeslag’ die A+O ter beschikking stelt. “Er is 1.250 euro beschikbaar bovenop de reguliere vergoeding voor een bbl’er die start in het studiejaar ’20-‘21. Ik vind dat A+O daarmee een heel goed signaal afgeeft.” Als de situatie bij metalektrobedrijven verder verslechtert, dan zou de herinvoering van de deeltijd-WW een goed idee zijn, meent Broekhuizen. “Tijdens de vorige crisis zagen we dat er daardoor ruimte en tijd kwam om op te leiden. Het zittend personeel kan dan een interessante doelgroep zijn. Iemand van 57 jaar moet nog tien jaar mee. Maar als hij of zij de ontwikkelingen binnen het bedrijf niet meer kan bijhouden of niet in de gelegenheid hiervoor wordt gesteld, dan sta je buiten spel en is dreigende incourantheid een feit.”

Broekhuizen maakt zich zorgen over hoe de 1,5 meter maatregel volgend jaar vorm kan worden gegeven. “Normaal hebben we in de theorie vijfentwintig mensen binnen. Wat doe je dan als je er maar acht of tien in een lokaal kwijt kunt? Dan moet je toch deels overgaan op online onderwijs. Het platform oZone kan daar behulpzaam bij zijn, door theoretische modules op niveau 3 en 4 verder uit te bouwen. Dat zou zeer welkom zijn.”

Meer informatie

Mike Broekhuizen, directeur Anton Tijdink Techniekopleidingen en voorzitter Vereniging Technische Bedrijfstakscholen, telefoonnummer 0315 – 39 55 60 of per e-mail m.broekhuizen@atopleidingen.nl.

Henk Kemkes, directeur Tetrix Techniekopleidingen, telefoonnummer 06 – 51 02 33 67 of per e-mail h.kemkes@tetrixtechniek.nl.

A+O contactpersoon

Eelke Riemersma
Regiomanager Noord-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten