Veilig werken met elektrische installaties? Het kan met oZone!

8 februari 2022

Vanuit veel A+O-bedrijven is er vraag naar een opleidingstraject om veilig te kunnen werken met elektrische installaties. Ook AWL, specialist op het gebied van robotisering en automatisering, constateerde dat er geen goede lesstof beschikbaar was. En dus besloot het bedrijf zelf een leerpad te ontwikkelen binnen oZone, het digitale leerplatform voor A+O-bedrijven. “De hele branche kan hier zijn voordeel mee doen.”

“In de Arbowet staat dat je veilig moet werken met elektriciteit. En in de norm NEN 3140 staat precies hoe je dit doet”, vertelt Chris Testerink, Coördinator Learning & Development bij AWL. “Om werkzaamheden uit te voeren aan elektrische installaties moet je minimaal een Voldoende Onderricht Persoon zijn, ook wel VOP genoemd. Ben je niet voldoende onderricht, dan mag je dus niet werken aan elektrische installaties.”

Handen uit de? mouwen

“De werkgever heeft vanuit de Arbowet een zorgplicht naar al zijn werknemers”, vervolgt Harry van Vilsteren, die als ontwikkelaar was betrokken bij het NEN 3140 leerpad. “Je bent dus als werkgever aansprakelijk als je onbevoegd personeel laat werken aan elektrische installaties. Elk jaar overlijden er in Nederland meerdere mensen door elektrocutie of houden daar ernstig letsel aan over. Dat wil je gewoon niet.”

“Wij hebben ongeveer honderd man in dienst bij AWL die opgeleid moeten zijn tot VOP”, vertelt Testerink. “Daarom waren we op zoek naar een e-learning van een kwalitatief goed niveau. In oZone, het digitale platform voor A+O-bedrijven, was een dergelijke gedegen training niet beschikbaar. In overleg met A+O hebben we toen besloten om de handen uit de mouwen te steken en zelf iets te gaan maken.”

“Dit NEN 3140-leerpad is voor de hele branche kosteloos beschikbaar”

Vijf modules

Harry van Vilsteren – die al eerder een PLC-training voor AWL had opgezet – werd gevraagd een leerpad te ontwikkelen voor de NEN 3140. Van Vilsteren: “In december hebben we de laatste module voor oZone afgerond. Er ligt nu een NEN 3140-leerpad dat bestaat uit vijf modules. De training is zeker niet alleen bedoeld voor de bouwers van elektrische installaties, maar ook voor engineers. Want een PLC-programmeur kan tevens in een schakelkast moeten werken. Wel wil ik benadrukken dat als de modules zijn doorlopen, er altijd een eindcheck in de praktijk door de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf nodig is. Dat is belangrijk om te zien of iemand de opgedane kennis daadwerkelijk goed toepast.”

Grote voordelen

Testerink constateert dat deze e-learning grote voordelen heeft. “Voorheen kon je pas een training gaan doen als je een groep van vier tot acht man bij elkaar had. Waarbij het ook nog lastig was dat sommige mensen in het buitenland zaten. Nu is het voor iedereen mogelijk om deze modules tijd- en plaatsonafhankelijk te volgen. Dat kun je in een middag doen. Dat is een enorm voordeel, zeker nu veel mensen door corona thuis moeten werken. Bovendien kun je in oZone een overzicht zien van wie wel en wie niet de modules heeft afgerond. Dat is eenvoudig te monitoren.” Daarnaast maakt oZone het mogelijk om de modules helemaal toe te snijden op je eigen bedrijf, zegt Van Vilsteren. “De foto’s die er nu instaan, kun je vervangen door foto’s van situaties binnen jouw bedrijf. Zo gaan we bijvoorbeeld voor ENGIE foto’s van elektrische laadpalen voor auto’s toevoegen. “

Prachtige animaties

Testerink en Van Vilsteren zijn zeer te spreken over de ondersteuning die A+O bij het ontwikkeltraject bood. Naast de financiële ondersteuning was tevens de praktische ondersteuning erg belangrijk. “We werden begeleid door een tekstschrijver om te zorgen dat de teksten toegankelijk waren. En een animator heeft prachtige animaties gemaakt. Door die samenwerking is er iets moois ontstaan. We hebben met A+O ook afgesproken dat dit leerpad voor de hele branche kosteloos beschikbaar is. Dus alle bij A+O aangesloten bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen.” Tot slot heeft Testerink nog een oproep aan andere A+O-bedrijven. “Als je denkt: voor dit onderwerp zijn er nog geen goede leermodules voor oZone, investeer er dan in. Want je helpt daarmee niet alleen je eigen bedrijf vooruit, maar ook de Metalektrosector als geheel.”

Meer informatie:

Chris Testerink, Coördinator Learning & Development AWL, tel. 06-23980041 of per e-mail: c.testerink@awl.nl.

Harry van Vilsteren, eigenaar Harry Werkt, tel. 06-11758549 of per e-mail: info@harrywerkt.nl.

A+O contactpersoon

Melanie Lancel
Melanie Lancel
Senior projectleider / adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten