Arbeidsplaatsenregeling

18 juni 2024
Vanuit deze deelregeling kunnen mkb-ers loonkostensubsidie krijgen voor nieuwe arbeidsplaatsen die in het werkingsgebied binnen Drenthe ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld bedrijfsvestiging, -uitbreiding of innovaties.

Voorwaarden

 • Uitsluitend mkb-ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie.
 • De nieuwe arbeidsplaatsen moeten het directe gevolg of onderdeel zijn van de uitvoering van een project. De projectvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn benoemd in artikel 2.1, lid 3 van de regeling
 • Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten binnen de provincie Drenthe naar het werkingsgebied komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in het werkingsgebied van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Midden Drenthe, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo plaatsvinden.
 • Het minimale aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat moet worden gecreëerd om in aanmerking te komen voor de subsidie, is afhankelijk van de bedrijfsomvang:
  • Bedrijfsomvang van minder dan 10 fte : minimaal één nieuwe arbeidsplaats.
  • Bedrijfsomvang van 10 – 30 fte : minimaal drie nieuwe arbeidsplaatsen.
  • Bedrijfsomvang meer dan 30 fte : minimaal vijf nieuwe arbeidsplaatsen.
 • Het project leidt tot een netto toename van het aantal werknemers, in de betrokken vestiging, in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije 12 maanden.
 • De arbeidsovereenkomst dient voor minimaal 12 maanden en voor minimaal 32 uur per week te zijn. Na deze 12 maanden wordt het dienstverband voortgezet voor minimaal 12 maanden of onbepaalde tijd.
 • Iedere nieuwe arbeidsplaats wordt ingevuld na de in de aanvraag aangegeven startdatum en binnen een periode van 36 maanden daarna.
 • De aanvrager dient in de aanvraag aannemelijk te maken dat de verwachte omzet voor minimaal 50% afhankelijk is van afnemers van buiten het werkingsgebied én dat de organisatie na het voltooien van het project voldoende rendabel en solvabel is om haar activiteiten voort te zetten.
 • De aanvraag dient een minimum aantal punten te scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Zie hiervoor bijlage 1, tabel 1 van de regeling.
 • Cumuleren van subsidie onder deze deelregeling met andere steun is toegestaan, mits wordt voldaan aan staatsteunvoorschriften.
 • De aan te vragen subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen.

Vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is € 5.000,- per nieuwe arbeidsplaats en € 100.000,- per project. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Het budget verschilt per gemeente. In 2019 is er geen budget beschikbaar gesteld voor de gemeenten Aa en Hunze, Meppel en De Wolden.

Openstelling

Het is momenteel niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie. 

Beschikbaar vanaf23-05-2018
Beschikbaar tot31-12-2020
Ter inspiratie / alle berichten