Baanbonus Drechtsteden

13 juli 2024
Wanneer u een werknemer uit een van de Drechtsteden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, kunt u een bonus van maximaal € 3.000,- ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de baanbonus zijn:

  • De kandidaat moet woonachtend zijn binnen de Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) en moet een bijstandsuitkering ontvangen. Het bedrijf mag buiten de Drechtsteden gevestigd zijn.
  • Uitzendcontracten mét uitzendbeding (situatie waarin de arbeidsovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht eindigt zodra inlener de opdracht beëindigd) zijn uitgesloten van de baanbonus. Als een uitzendbureau een kandidaat een contract aanbiedt van 6 maanden of langer, dan moet deze als werkgever bij de aanvraag baanbonus aantonen dat er geen sprake is van uitzendbeding in het contract.
  • Er moet vooraf zekerheid zijn over de vaste contracturen waarmee de werknemer met het ingaan van het dienstverband, minimaal 6 maanden, uitkeringsonafhankelijk wordt. De werknemer moet voor minimaal 32 uur per week in dienst komen. Oproep- of 0-urencontracten zijn uitgesloten van de baanbonus.
  • De baanbonus kan na indiensttreding tot uiterlijk 3 maanden na start van de arbeidsovereenkomst worden aangevraagd.
  • Na afloop van de arbeidsovereenkomst moet een declaratie, inclusief de laatste (6e of 12e) loonstrook, worden ingediend. Dit kan uiterlijk tot 3 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst.

 

Vergoeding

De vergoeding verschilt per contract. Indien de werknemer een contract van 6 maanden wordt geboden ontvangt de werkgever een bonus van € 1.500,-. Bij een contract van 12 maanden bedraagt de bonus € 3.000,-. De bonus kan maximaal één keer aangevraagd worden voor dezelfde werknemer door dezelfde werkgever.

 

Aanvragen

De Baanbonus kan door de werkgever digitaal aangevraagd worden bij Baanbrekend. De aanvraag dient uiterlijk 3 maanden na ingang van de arbeidsovereenkomst bij de uitvoeringsorganisatie binnen te zijn. De werkgever dient de declaratie uiterlijk 3 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst in.

Openstelling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Er is geen einddatum van de regeling bekend. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Baanbrekend Drechtsteden.

Beschikbaar vanaf17-07-2018
Ter inspiratie / alle berichten