Bedrijvenregeling Drenthe

20 juli 2021
Mkb’ers uit verschillende gemeenten in Drenthe kunnen tot € 75.000,- subsidie aanvragen voor een project dat leidt tot één of meerdere nieuwe structurele arbeidsplaatsen binnen het bedrijf.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden: 

 • De aanvrager is gevestigd in het werkingsgebied dat bestaat uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden. 

 • De verwachte omzet van het bedrijf is voor minimaal 50% afhankelijk van afnemers buiten het werkingsgebied. 

 • De nieuwe arbeidsplaats is het gevolg van vestiging, uitbreiding of innovatie van het bedrijf. 

 • Het bedrijf moet voldoende rendabel en solvabel zijn om na voltooiing van het project de activiteiten voort te zetten. 

 • Bij bedrijven met minder dan 10 fte moet het project leiden tot minimaal 1 nieuwe arbeidsplaats, bij bedrijven met 10 tot 30 fte tot minimaal 3 nieuwe arbeidsplaatsen en bij bedrijven met meer dan 30 fte tot minimaal 5 nieuwe arbeidsplaatsen. 

 • De toename van het aantal arbeidsplaatsen wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen in de 12 maanden voorafgaand aan de startdatum van het project. 

 • De startdatum van het project mag 6 weken voor de datum van de aanvraag liggen en is uiterlijk de datum van de aanvraag. 

 • Het project duurt maximaal 3 jaar. De nieuwe arbeidsplaats(en) wordt binnen deze periode ingevuld. 

 • Een nieuwe arbeidsplaats moet voor minimaal 12 maanden worden gerealiseerd. Na deze periode moet het dienstverband voortgezet worden op basis van een jaarcontract of een contract voor onbepaalde tijd. 

 • Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de subsidie wanneer een bedrijf subsidie heeft ontvangen vanuit de Bedrijvenregeling Drenthe Arbeidsplaatsenregeling 2018-2019. 

 • Er moeten voldoende punten worden gescoord op de criteria die in bijlage 1 van de subsidieregeling te vinden zijn.

Vergoeding

De subsidie bedraagt € 5.000,- per nieuwe arbeidsplaats. Er kan maximaal € 75.000,- per project worden aangevraagd.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Openstelling

De subsidie kan vanaf 14 juli 2021 tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022.pdf
Datum20-07-2021
Beschikbaar vanaf20-07-2021
Beschikbaar tot9-10-2022
Ter inspiratie / alle berichten