Beroepsopleidingen (boe)

31 mei 2016
Werkgevers die hun medewerkers een beroepsopleiding aanbieden kunnen voor maximaal 2 studiejaren vergoeding ontvangen. (cao 2016/2018)

Vergoeding

 1. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
 2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een volledige declaratie.
 3. U declareert digitaal via ‘Mijn A+O’. Bijvoegen:
  • Bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is;
  • Ondertekend declaratieformulier.
 4. Niet tijdig aanleveren van een bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is en ondertekend declaratieformulier, betekent terugvordering van de volledige vergoeding.
 5. Voortijdige uitval: declareren binnen 4 weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start- en einddatum van de opleiding.
 6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
 7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Aanvragen

 • Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
 • U meldt de werknemer digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl.
 • U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro,samen met de volgende bijlagen:
  • kopie arbeidsovereenkomst(en) voor het aan te vragen studiejaar/-jaren; (dit is geen leerarbeidsovereenkomst)
  • bewijs van inschrijving.
 • Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.
  Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Contact

Wenst u meer informatie of bent u geïnteresseerd in deze regeling? Neem dan contact op de afdeling Vergoedingen van A+O, telefoonnummer direct 088 – 60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Factsheet_boe.pdf
Datum31-05-2016
Beschikbaar vanaf31-12-2013
Beschikbaar tot28-02-2017
Ter inspiratie / alle berichten