Bijdrage aannemen, scholing en bbl jongere werknemer uit regio Helmond

31 december 2015
Bij het in dienst nemen en scholen van een jongere werknemer uit de regio Helmond (18 t/m 27 jaar) kunt u een werkcheque met een waarde van maximaal € 5.500,- per jaar krijgen. Voor het bieden van een leerwerkovereenkomst (bbl) bedraagt de vergoeding maximaal € 4.500,-. Werkgevers kunnen maximaal vijf keer gebruik van deze regeling maken.

Voorwaarden

De werkcheque regeling kent de volgende voorwaarden:

  • De jongere is minimaal 18 jaar en maximaal 27 jaar op het moment dat zijn/haar contract ingaat. Als de jongere 16 of 17 jaar is, komt diegene ook in aanmerking als hij/zij is vrijgesteld van de leerplicht.
  • De jongere is werkzoekende en had de afgelopen drie maanden geen werk.
  • De jongere was het afgelopen half jaar niet bij u in dienst.
  • De jongere woont in Asten, Deurne, Helmond, Laarbeek of Geldrop-Mierlo. Waar uw bedrijf gevestigd is maakt niet uit.

Vergoeding

Er zijn meerdere soorten werkcheques beschikbaar. In het geval u een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor 32 uur per week of meer voor de periode van één jaar is het subsidiebedrag € 3.000,-. Als u in plaats van een jaarcontract een halfjaar contract aanbiedt is het subsidiebedrag € 1.500,-. Het subsidiebedrag wordt naar rato van het aantal uren per week van de arbeidsovereenkomst naar beneden bijgesteld. In aanvulling op de werkcheque voor een arbeidsovereenkomst is een werkcheque van maximaal € 2.500,- beschikbaar voor de werkelijke kosten van scholing of opleiding van de jonge werknemer.

Tevens is het mogelijk om in plaats van een arbeidsovereenkomst (en het bieden van scholing) een leerwerkovereenkomst te sluiten. Voor een leerwerkovereenkomst van 32 uur per week of meer voor de periode van één jaar is het subsidiebedrag € 4.500,-. Indien u een leerwerkovereenkomst heeft voor een half jaar is het subsidiebedrag € 2.500,-.

Aanvragen

Aanvragen kan via het Servicepunt Leren en Werken van de regio Helmond (0492-845840).

Openstelling

De regeling is tijdelijk, er is geen sluitingsdatum bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie kunt u bellen met het Servicepunt leren en Werken van de regio Helmond (0492-845840)

Datum31-12-2015
Beschikbaar vanaf31-12-2015
Beschikbaar tot31-12-2016
Ter inspiratie / alle berichten