Bijdrage in loonkosten bij aannemen werkzoekende jongere werknemer uit Midden-Holland

31 december 2015
Bij het in dienst nemen van een jongere werknemer tussen de 15 en 27 jaar uit Midden-Holland, kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten tot € 1.700,- krijgen.

Voorwaarden

De jongerenvoucher kent de volgende voorwaarden:

  • De jongere is minimaal 15 jaar en maximaal 27 jaar op het moment dat zijn/haar contract ingaat.
  • De jongere is tot het moment van indiensttreding werkzoekende.
  • De jongere woont in Waddinxveen, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk of Gouda. Waar uw bedrijf gevestigd is maakt niet uit.
  • U biedt de jongere een contract van minimaal 24 uur per week, met een minimale duur van 6 maanden.
  • Het contract van de nieuwe werknemer gaat vóór 31 oktober 2017 in.
  • Er mag niet ook reeds vanuit de Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen loonkostensubsidie worden ontvangen.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt 50% van de loonkosten van de jongere, met een maximum van € 1.700,-. De vergoeding wordt in twee fasen uitgekeerd. Eerst een voorschot van € 850,- en het restant bij de eindafrekening aan het eind van de projectperiode (31 oktober 2017). Er kan maximaal voor drie jongeren per bedrijf een jongerenvoucher worden aangevraagd.

Aanvragen

U kunt de jongerenvoucher aanvragen bij de gemeente Gouda. Naast het aanmeldformulier dienen de volgende bijlagen per email (jeugdwerkloosheid@gouda.nl) aangeleverd te worden:

  • Kopie ID-bewijs van de jongere.
  • ‘Verklaring deelname jongere’ ondertekend door de jongere (beschikbaar op de website).
  • Kopie arbeidscontract en kopie loonstrook bij indiensttreding.

Openstelling

De jongerenvoucher kan worden aangevraagd tot 31 oktober 2017. Er is budget beschikbaar voor maximaal 70 vouchers. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Gouda.

Datum31-12-2015
Beschikbaar vanaf16-04-2014
Beschikbaar tot30-10-2017
Ter inspiratie / alle berichten