Bijdrage in scholingskosten van nieuwe 50+ werknemer

31 december 2015
Voor nieuwe werknemers van 50 jaar of ouder kunt u een scholingssubsidie in de vorm van een Scholingsvoucher krijgen. Met deze subsidie kan uw nieuwe werknemer een extra opleiding volgen om de nieuwe functie te vervullen. De subsidie is maximaal € 1.000,-.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de Scholingsvoucher staan hieronder op een rij:

  • De nieuwe werknemer had een WW-uitkering voordat deze bij u in dienst kwam.
  • Het UWV moet akkoord gaan met de betreffende opleiding. De opleiding moet namelijk noodzakelijk zijn voor de werknemer om weer aan het werk te gaan.
  • De kosten voor de opleiding èn de overige benodigdheden, zoals bijvoorbeeld boeken en ander lesmateriaal, kunnen met de Scholingsvoucher betaald worden.
  • De opleiding voor de nieuwe werknemer duurt maximaal 1 jaar.
  • De werknemer moet (als hij/zij slaagt) een diploma of certificaat ontvangen.
  • Uit een ondertekende intentieverklaring moet blijken dat de werknemer de eerste dag van de maand nadat de opleiding is afgerond in dienst komt.
  • Dit arbeidsovereenkomst moet voor ten minste drie maanden worden aangegaan.
  • Het contract is minimaal het aantal uren waarvoor de werknemer eerst een WW-uitkering ontving, maar minstens 12 uur per week.

Vergoeding

De subsidie is bedoeld voor de werkelijke kosten van de opleiding, met een maximum van € 1.000,- (inclusief BTW). Als de opleiding duurder is, dient het verschil zelf bijgelegd te worden. Per werknemer kan één voucher worden aangevraagd.

Aanvragen

De scholingsvoucher kan aangevraagd worden bij het UWV. Uiterlijk 2 weken nadat de werknemer is begonnen met de opleiding moet de aanvraag zijn ingediend. Zowel de werkgever als de werknemer kan de voucher aanvragen, waarbij de uitbetaling plaatsvindt aan de aanvrager die als eerste een volledige aanvraag heeft ingediend.

Openstelling

De aanvraag dient uiterlijk 30 september 2016 te zijn ingediend. Deze subsidie valt onder een regeling waarvoor in totaal € 42 miljoen beschikbaar is. De aanvragen worden in volgorde van volledige indiening behandeld.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer wettechnische informatie vindt u hier.

Datum31-12-2015
Beschikbaar vanaf30-09-2013
Beschikbaar tot29-09-2016
Ter inspiratie / alle berichten