Bijdrage (leer)werkbaan jongere werknemer uit de Achterhoek

31 december 2015
Wanneer u een jongere werknemer tot 27 jaar uit de Achterhoek een baan aanbiedt of de kans biedt om in de praktijk te leren en werkervaring op te doen, kunt u hiervoor een zogenaamde jongerenvoucher aanvragen. De bijdrage per voucher bedraagt € 1.250,-. Voor het ontvangen van deze bijdrage hoeven geen specifieke kosten aangetoond te worden.

Voorwaarden

De Jongerenvoucher kent de volgende voorwaarden:

  • De jongere is maximaal 26 jaar en staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV of gemeente.
  • De jongere woont in Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek of Winterswijk. Waar uw bedrijf gevestigd is maakt niet uit.
  • U biedt de jongere een reguliere baan voor tenminste 12 uur per week, een bbl-plek of een andere leerwerkplek.
  • De overeenkomst is voor minimaal 6 maanden.
  • De arbeids- of leerwerkovereenkomst voor de nieuwe werknemer gaat uiterlijk op 31 december 2016 in.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 1.250,- per jongerenvoucher. Voor een bbl-traject kunnen maximaal twee vouchers aangevraagd worden (één per schooljaar). Bij een ander soort leerwerkplek dan bbl (zoals bol of hbo-leerwerkplek) kan maximaal één voucher worden aangevraagd. Voor een arbeidsplek geldt een maximum van één voucher per jaar en een maximum van twee vouchers in totaal.

Aanvragen

Zowel de werkgever als de jongere kan de jongerenvoucher aanvragen. Dit gaat via het werkgeversservicepunt Achterhoek. Bij een aanvraag moeten de volgende zaken meegestuurd worden:

  • De getekende arbeids- of leerwerkovereenkomst.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de jongere.
  • Een verzoek tot uitbetaling van het subsidiebedrag.
  • Eventueel een ingevuld motivatieformulier (niet verplicht).

Dit kan per email naar g.vanderlee@doetinchem.nl.

Openstelling

De jongerenvoucher kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2016 mits het beschikbare budget niet uitgeput is.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op deze website.

Datum31-12-2015
Beschikbaar vanaf16-04-2014
Beschikbaar tot2-10-2016
Ter inspiratie / alle berichten