Bijdrage (leer)werkplek jongere werknemer uit midden Gelderland

31 december 2015
Bij het bieden van een werkplek of een leerwerkplek (bbl) aan een jongere (maximaal 26 jaar) uit of in de regio Gelderland Midden, kunt u jongerenvouchers ter waarde van € 1.250,-. Voor deze bijdrage hoeven geen specifieke kosten aangetoond te worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de jongerenvoucher staan hieronder op een rijtje:

  • De jongere is maximaal 26 jaar.
  • Het bedrijf of de jongere is gevestigd/ingeschreven in Arnhem, Duiven, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort of Zevenaar. Als het bedrijf in een van deze gemeenten is gevestigd, mag de jongere ook in een andere Gelderse gemeente wonen.
  • De jongere heeft nog geen werk of heeft een bijbaan van maximaal 12 uur per week.
  • U kunt de jongerenvoucher inzetten voor een werkplek of een BBL-plek.
  • Er is een arbeids- of leerwerkovereenkomst voor tenminste 6 maanden en voor minimaal 24 uur per week. De overeenkomst gaat uiterlijk op 31 december 2016 in.
  • Voor de leerwerkplek (bbl) gelden de landelijke regels t.a.v. leerwerkplekken. Enkel erkende leerwerkbedrijven kunnen een aanvraag indienen.
  • De jongerenvoucher kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet.

Vergoeding

De vergoeding is een vast bedrag van € 1.250,- per jongerenvoucher. Bij start voor 1 juli 2016 mag de werkgever bij het bieden van een werkplek (arbeidsovereenkomst) maximaal 2 werkplekvouchers per jongere inzetten. Na 1 juli 2016 mag nog maar 1 werkplekvoucher per jongere worden ingezet. Wanneer de jongere een leerwerkplek (bbl) wordt geboden (leerwerkovereenkomst) mag per jongere ook maximaal 1 leerwerkplekvoucher worden ingezet.  

Aanvragen

U kunt zich online aanmelden op www.jongerenvoucher.nl/gelderland-midden/. Er wordt dan contact opgenomen vanuit de gemeente Arnhem. Uitbetaling gebeurt vervolgens nadat de gemeente de eerste twee loonstroken heeft ontvangen.

Openstelling

De jongerenvoucher is verlengd en loopt tot 31 december 2016, of totdat de subsidie op is.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie.

Datum31-12-2015
Beschikbaar vanaf31-12-2015
Beschikbaar tot19-12-2016
Ter inspiratie / alle berichten