Bijdrage voor bbl-traject jongere werknemer uit Amsterdam of Diemen

18 juni 2024
Wanneer u een jongere van 18 tot en met 26 jaar uit Amsterdam of Diemen een leerwerkovereenkomst voor een bbl-traject biedt, kunt u een zogenaamde jongerenvoucher met een waarde € 1.500,- krijgen. Voor het ontvangen van deze bijdrage hoeven geen specifieke kosten aangetoond te worden.

Voorwaarden

De jongerenvoucher voor het bieden van een bbl-traject (ook wel leermeestervoucher genoemd) kent de volgende voorwaarden:

  • De jongere is minimaal 18 jaar maximaal 26 jaar op het moment dat zijn/haar overeenkomst ingaat.
  • De jongere is werkzoekende, maar heeft geen uitkering.
  • De jongere woont in Amsterdam of Diemen. Waar uw bedrijf gevestigd is maakt niet uit.
  • U biedt de jongere een leerwerkbaan van minimaal 12 maanden.
  • Het contract van de nieuwe werknemer gaat in tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2018.
  • U kunt de jongerenvoucher niet combineren met een andere soortgelijke gemeentelijke subsidie.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 1.500,- per jongerenvoucher.

Aanvragen

Voor de leerwerkovereenkomst ingaat vraagt u aan de gemeente Amsterdam of de jongere in aanmerking komt. Als dat zo is krijgt u een schriftelijke bevestiging. Zes tot acht maanden na het begin van het contract kunt u uitbetaling van de jongerenvoucher aanvragen via het formulier op www.wspgrootamsterdam.nl/subsidies/jongerenvoucher/ Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2019 ingediend worden. 

Openstelling

De jongerenvoucher is beschikbaar voor overeenkomsten die ingaan voor 30 juni 2018. De regeling heeft een budget van € 1,6 miljoen, maar op = op.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Beschikbaar vanaf16-04-2014
Beschikbaar tot28-02-2019
Ter inspiratie / alle berichten