Bijdrage voor inhuren manager voor innovatieproject in Limburg

31 december 2015
Wanneer u een hoogopgeleide inhuurt om een innovatief ontwikkelproject uit te voeren, kunt u hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 35% van de inhuurkosten en geldt alleen in Limburg.

Voorwaarden

De regeling InnovatieManager van LimburgMakers kent de volgende voorwaarden:

 • U bent een Limburgs MKB bedrijf in de maakindustrie.
 • Het project van de innovatiemanager moet gaan om de ontwikkeling van een idee naar een product of dienst dat klaar is voor de markt.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten hoofdzakelijk in Limburg worden uitgevoerd.
 • De nieuwe innovatiemanager heeft een relevante HBO of WO opleiding en ervaring op het gebied van bijvoorbeeld techniek, marketing en/of innovatie.
 • De innovatiemanager werkt nog niet voor u en wordt extern ingehuurd, bijvoorbeeld als zzp-er of gedetacheerd. Hij/zij komt niet bij u in loondienst.
 • De innovatiemanager wordt ingezet als ware het een extra werknemer en is geen vervanging van een medewerker.
 • Kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn niet subsidiabel.
 • De (loon)kosten moeten passen binnen de wet normering topinkomens (WNT 2013).

Vergoeding

Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de kosten voor het inhuren van de innovatiemanager. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000,-.

Aanvragen

U kunt zelf een passende innovatiemanager selecteren. Aanvragen kan digitaal op www.limburgmakers.nl met een volledig ingevuld aanvraagformulier en een CV van de innovatiemanager.

Openstelling

Aanvragen kunnen tot 6 september 2016 worden ingediend. De projectactiviteiten kunnen doorlopen tot 1 september 2017. In 2016 zijn er meerdere uiterste indiendata gesteld. Dit zijn:

 • 12-01-2016;
 • 22-03-2016;
 • 09-06-2016;
 • 06-09-2016.

De beoordeling van ingediende aanvragen vindt plaats binnen 3 weken na bovengenoemde indiendata. Voor de subsidie geldt wel op = op.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is hier te vinden.

Datum31-12-2015
Beschikbaar vanaf31-12-2015
Beschikbaar tot5-09-2016
Ter inspiratie / alle berichten