Duurzaamheidsbonus Utrecht (voor werkgevers)

23 juli 2024
Wanneer u een werknemer (die recht heeft op een bijstandsuitkering of dat in de afgelopen 6 maanden had) uit de gemeente Utrecht voor onbepaalde tijd in dienst neemt, kunt u een eenmalige bonus van maximaal € 2.000,- ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsbonus zijn:

  • De kandidaat is woonachtig binnen de gemeente Utrecht en ontvangt een bijstandsuitkering of heeft daar de afgelopen 6 maanden recht op gehad.
  • De kandidaat dient een contract voor onbepaalde tijd te ontvangen.
  • De aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na de datum waarop het vaste contract is ingegaan.
  • Voor de arbeid van de kandidaat mag geen andere subsidie ontvangen zijn. De arbeidsplaats dient dus om regulier werk te gaan. De Duurzaamheidsbonus geldt niet voor gesubsidieerde arbeid.
  • U kunt aanspraak maken op de Duurzaamheidsbonus ongeacht of u aanspraak kon maken op een andere werkgeverssubsidie.
  • De aanvraag van de Duurzaamheidsbonus wordt geweigerd indien geen of onvoldoende inlichtingen worden verstrekt. De Duurzaamheidsbonus kan ook geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien na toekenning blijkt dat tijdens de aanvraag onjuiste informatie is verstrekt of informatie is verzwegen.

Vergoeding

De Duurzaamheidsbonus bedraagt in principe maximaal € 2.000,- per werknemer.

Aanvragen

De Duurzaamheidsbonus kan door de werkgever digitaal aangevraagd worden bij de gemeente Utrecht. De aanvraag dient uiterlijk drie maanden na ingang van de vaste arbeidsovereenkomst bij de uitvoeringsorganisatie binnen te zijn.

Openstelling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Er is geen einddatum van de regeling bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Utrecht en op overheid.nl.

Beschikbaar vanaf9-10-2019
Ter inspiratie / alle berichten