EBG Arbeidsplaatsenregeling

24 juni 2024
Vanuit de Arbeidsplaatsenregeling Groningen van Economic Board Groningen (EBG) kunnen mkb-ers loonkostensubsidie ontvangen voor nieuwe arbeidsplaatsen die in het werkingsgebied binnen Noord- en Midden-Groningen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld bedrijfsvestiging, -uitbreiding of innovaties.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

 • Uitsluitend mkb-ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in het werkingsgebied van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland, Midden-Groningen of Groningen plaatsvinden.
 • Het minimale aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat moet worden gecreëerd om in aanmerking te komen voor de subsidie is afhankelijk van de bedrijfsomvang:
  • Bedrijfsomvang van minder dan 10 fte: minimaal twee nieuwe arbeidsplaatsen.
  • Bedrijfsomvang van 10 – 30 fte: minimaal drie nieuwe arbeidsplaatsen.
  • Bedrijfsomvang meer dan 30 fte: minimaal vijf nieuwe arbeidsplaatsen.
 • De mkb onderneming heeft niet eerder een subsidie ontvangen vanuit de EBG Arbeidsplaatsenregeling.
 • De arbeidsovereenkomst van de nieuwe arbeidsplaatsen dient voor minimaal 12 maanden en voor minimaal 32 uur per week te zijn. Na deze 12 maanden wordt het dienstverband voortgezet voor minimaal 12 maanden of onbepaalde tijd.
 • Mkb ondernemingen met minder dan 10 fte kunnen altijd een aanvraag indienen.
 • Mkb ondernemingen met 10 of meer fte kunnen alleen een aanvraag indienen als de ondernemingsactiviteit of het project valt onder de thema’s aardbevingsbestendige, levensloopbestendige- en energiezuinige bouw, groene chemie, energietransitie of de volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G).
 • De aanvraag dient een minimum aantal punten te scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor mkb ondernemingen met minder dan 10 fte dient de score bijvoorbeeld 44 van de maximaal 100 punten te bedragen. Zie hiervoor bijlage 1, tabel 1 van de Verordening Arbeidsplaatsenregeling.

Vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is € 5.000,- per nieuwe arbeidsplaats en € 25.000,- in totaal per project.

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Voor de periode maart – december 2019 is € 147.842,- beschikbaar gesteld.

Openstelling

De regeling is tijdelijk en sluit op 31 december 2019.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie. 

Beschikbaar vanaf30-10-2018
Beschikbaar tot30-12-2019
Ter inspiratie / alle berichten