EGF: Noodfonds bij massaontslag

22 april 2024
Bij een grote reorganisatie ten gevolge van veranderingen in de wereldeconomie of de economische crisis kunnen er massaontslagen vallen. Er is subsidie beschikbaar voor activiteiten die helpen om de ontslagen werknemers van werk naar werk te begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing of coaching en begeleiding.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van het Europees Globaliseringsfonds (EGF) zijn:

  • Het ontslag treft minimaal 200 personen in één bedrijf of in een sector. Het gaat om werknemers met een vast of flexibel contract.
  • De ontslagen zijn aantoonbaar het gevolg van structurele veranderingen in de wereldhandel of als gevolg van de wereldwijde economische crisis. De effecten daarvan op regionaal niveau moeten beschreven kunnen worden en daarmee dus de redenen van het ontslag.
  • De ontslagen moeten binnen een bepaalde referentieperiode vallen. De referentieperiode voor een bedrijf of een sector is respectievelijk 4 en 9 maanden.

Advies is om, als u gebruik wilt maken van het EGF, zo snel mogelijk contact op te nemen met A+O, de procedure is omslachtig en A+O heeft ervaring met dit traject en kan u ondersteunen.

Vergoeding

De subsidiebijdrage bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De kosten die in aanmerking komen zijn zowel externe kosten (zoals scholing of advies), als interne kosten en de kosten van het doen van de aanvraag. Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag. Voor de hele Europese Unie is een budget van € 200 miljoen per jaar beschikbaar.

Aanvragen

Aanvragen worden in samenwerking met het Agentschap SZW ingediend in Brussel. Er moeten duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden gemaakt worden met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aanvraag moet binnen 4 weken na de referentieperiode (zie hierboven) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ingediend. Het ministerie doet vervolgens de aanvraag in Brussel.

Openstelling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Er is geen einddatum van de regeling bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Uitvoering van Beleid.

Beschikbaar vanaf31-12-2006
Ter inspiratie / alle berichten