Groninger Ondernemingsregeling

22 april 2024
Groninger bedrijven die hun ondernemersvaardigheden middels opleiding en coaching willen verbeteren, (praktijk)opleidingen in de metaalbranche uitvoeren of bbl-trajecten op het gebied van constructiewerker, scheepsmetaalbewerker, pijpenbewerker of lasser bieden, kunnen gebruik maken van de voucherregeling van de Groninger Ondernemingsregeling. Degene die deel neemt aan een van de erkend programma’s krijgt 50% van de subsidiabele kosten vergoed tot een maximumbedrag van € 5.000,-.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de voucherregeling van de Groninger ondernemingsregeling staan hieronder op een rijtje:

  • U dient een offerte te hebben van een door de Groninger Ondernemingsregeling erkende organisatie voor uw deelname aan een deelprogramma.
  • De subsidiabele kosten dienen minimaal € 500,- zijn.
  • U kunt maximaal twee keer per kalenderjaar een aanvraag indienen op grond van deze regeling.
  • Tevens dient u een ingevulde en ondertekende verklaring van de-minimussteun te hebben.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000,-. Voor meester-gezel trajecten geldt een forfaitaire opslag van € 5.000,- als tegemoetkoming in de interne loonkosten van de subsidieaanvrager. De kosten die door de erkende organisatie bij de aanvrager in rekening zijn gebracht zijn subsidiabel. De kosten die al worden gefinancierd met andere subsidies dan op grond van deze regeling zijn niet subsidiabel. BTW is tevens niet subsidiabel.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag via het aanvraagformulier indienen. 

 

Openstelling

U kunt een aanvraag doen tot en met 31 december 2023.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Provincie Groningen

Beschikbaar vanaf31-12-2016
Beschikbaar tot30-12-2023
Ter inspiratie / alle berichten