HBO duaal

31 mei 2016
Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen die een HBO duale opleiding volgen kunnen een vergoeding van A+O ontvangen. (cao 2016/2018).

Vergoeding

 1. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
 2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een volledige declaratie.
 3. U declareert digitaal via Mijn A+O. Bijvoegen:
  • Bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is;
  • Kopie loonstrook van de laatste maand van de vergoedingsperiode van A+O Metalektro;
  • Een ondertekend declaratieformulier. Indien er geen datum indiensttreding op de loonstrook vermeld staat, dan ook de eerste loonstrook van de deelnemer aanleveren;
  • Indien de loonstrook geen BSN-nummer bevat, wordt van de deelnemer tevens een kopie identiteitsbewijs gevraagd.
 4. Niet tijdig aanleveren van bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, loonstrook laatste maand van vergoedingsperiode van A+O Metalektro en ondertekend declaratieformulier, betekent terugvordering van de volledige vergoeding.
 5. Voortijdige uitval: declareren binnen vier weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start- en einddatum van de opleiding en kopie loonstrook van de laatste maand van de vergoedingsperiode A+O Metalektro.
 6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
 7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Aanvragen

 1. Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
 2. U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl.
 3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro samen met de volgende bijlagen:
  • Kopie leerarbeidsovereenkomst volgens model 1 CAO Metalektro A+O 2016/2018
  • Bewijs van inschrijving of kopie collegekaart bijsluiten.
 4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.
  Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Contact

Wenst u meer informatie of bent u geïnteresseerd in deze regeling? Neem dan contact op met afdeling Vergoedingen van A+O, telefoonnummer direct 088 – 60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Factsheet_hbo_duaal.pdf
Model leerarbeidsovereenkomst bbl.pdf
Datum31-05-2016
Beschikbaar vanaf31-12-2013
Beschikbaar tot28-02-2017
Ter inspiratie / alle berichten