HRM scholingsregeling MKB

16 april 2024
Mkb bedrijven gevestigd in Overijssel kunnen 50% subsidie krijgen op de kosten van het uitvoeren van maatwerk ontwikkeltrajecten voor minimaal 4 medewerkers die niet hoger dan een mbo niveau 3 opleiding hebben afgerond. Indien er nog geen HRM-scan beschikbaar is, komen ook de kosten van het uitvoeren van een HRM-scan voor subsidie in aanmerking. De subsidiebijdrage kan oplopen tot € 20.000,- per aanvraag.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zijn:

 • Het mkb bedrijf moet gevestigd zijn in Overijssel.
 • Het uitvoeren van maatwerk ontwikkeltrajecten komt voor subsidie in aanmerking.
 • De aanvraag moet betrekking hebben op ten minste 4 (arrangement 1) of 8 (arrangement 2) eigen werknemers. De werknemers mogen geen hogere opleiding afgerond hebben dan mbo 3.
 • Bij de aanvraag moet een HRM-scan of scholingsontwikkelplan worden gevoegd. Dit mag niet ouder dan 6 maanden zijn en bevat tenminste een beschrijving van:
  • de behoefte aan maatwerk ontwikkeltrajecten;
  • de wijze waarop het maatwerk ontwikkeltraject bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis van de medewerker met het oog op de snelle technologische ontwikkeling; en
  • de wijze waarop de concurrentiepositie van het bedrijf en duurzamere inzetbaarheid van de huidige medewerkers wordt verstevigd.
 • Indien nog niet eerder een HRM-scan is uitgevoerd, komen ook de kosten voor het uitvoeren van een HRM-scan voor subsidie in aanmerking. De aanvraag mag echter niet uitsluitend het uitvoeren van een HRM scan betreffen.
 • De subsidiabele kosten bestaan uit kosten van derden (o.b.v. facturen) en de verletkosten (o.b.v. een urenadministratie) bestaande uit de loonkosten van vast personeel indien zij de activiteiten onder werktijd volgen.
 • Er mag nog geen subsidie ontvangen zijn op grond van deze subsidieregeling.

Vergoeding

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,- per aanvraag voor arrangement 1 en maximaal € 20.000,- per aanvraag voor arrangement 2.

Aanvragen

De HRM scholingsregeling MKB kan aangevraagd worden bij de provincie Overijssel door middel van een digitaal aanvraagformulier.

Openstelling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Er is geen einddatum van de regeling bekend. Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 485.000,-.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie treft u hier.

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 paragraaf 6.15.pdf
Beschikbaar vanaf29-01-2017
Beschikbaar tot30-12-2018
Ter inspiratie / alle berichten