Human Capital Agenda Zeeland

06 januari 2021
De Provincie Zeeland draagt vanuit de Human Capital Agenda tot 50% bij in de kosten van een (innovatie)project gericht op het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt. Deze subsidie kan aangevraagd worden door Zeeuwse consortia bestaande uit minimaal drie partijen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie zijn als volgt: 

  • De aanvrager die namens het consortium de aanvraag indient, moet in Zeeland gevestigd zijn. 

  • Het consortium moet werkzaam zijn binnen één van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg en Onderwijs.  

  • Projectresultaten en methodieken worden openbaar gemaakt en verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen buiten het consortium. 

  • Het project moet gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuwe organisatorische vorm en/of de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst. 

  • Uitvoering van de resultaten moet overwegend in Zeeland plaatsvinden. 

  • Projecten moeten binnen zes maanden na 5 februari 2021 worden gestart en binnen 24 maanden na 5 februari 2021 worden gerealiseerd.  

  • Het project is nieuw voor de sector Zeeland of past een nieuwe techniek toe in een Zeeuwse situatie.

Vergoeding

Per project kan maximaal 50% van de totale kosten met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,- aangevraagd worden. Aanvragen worden beoordeeld via een tenderprocedure. 

Aanvragen

Het aanvraagformulier van deze regeling is hier te vinden. Het aanvraagformulier moet samen met het projectplan en begroting per post opgestuurd worden naar de Provincie Zeeland. De aanvraagprocedure volgt een tendersystematiek, wat inhoudt dat selectie van te honoreren aanvragen plaatsvindt op basis van kwaliteit aan de hand van advies van een onafhankelijke deskundigencommissie. 

Openstelling

De tender van deze subsidieregeling is open vanaf 30 oktober 2020 en sluit op 5 februari 2021 om 17.00uur. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  
  
info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland 

factsheet_zeeland_in_stroomversnelling_human_capital.pdf
Datum6-01-2021
Beschikbaar vanaf6-01-2021
Beschikbaar tot4-02-2021
Ter inspiratie / alle berichten