Human Resource mkb-regeling Drenthe

14 juni 2021
De Provincie Drenthe draagt tot 50% bij in de kosten voor het inhuren van een deskundige door een Drents mkb-bedrijf ter ondersteuning van het professionaliseren van het personeelsbeleid. De subsidie kan ook ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen gericht op Human Resource (HR).

Voorwaarden

Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een mkb-bedrijf gevestigd en actief in Drenthe.
 • De subsidie kan per mkb-bedrijf slechts eenmaal worden benut.
 • De werkzaamheden voor het project starten pas na het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie voltooid.
 • De subsidiabele kosten van het project zijn minimaal € 1.000,-.

Subsidiabele activiteiten binnen deze regeling hebben betrekking op:

 • het opstellen en/of implementeren van een strategisch HR-beleidsplan;
 • het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied;
 • het in kaart laten brengen van de inzetbaarheid van medewerkers door de deskundige;
 • de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van een plan ter verhoging van de inzetbaarheid van medewerkers;
 • het uitvoeren van EVC-trajecten voor werknemers;
 • het volgen van een opleiding, training, seminar of cursus gericht op HR door medewerkers die HR-taken uitvoeren of gaan uitvoeren. Professionele HR-functionarissen vallen buiten deze doelgroep.

Vergoeding

Er kan een bijdrage van maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden aangevraagd met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Het resterende budget voor 2021 is ruim € 145.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kan bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Openstelling

De subsidie kan tot en met 31 december 2021 worden aangevraagd zo lang er nog budget beschikbaar is.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is hier te vinden.

Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe.pdf
Datum14-06-2021
Beschikbaar vanaf14-06-2021
Beschikbaar tot30-12-2021
Ter inspiratie / alle berichten