Jobcoach

13 juli 2024
Om werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun werk, kunt u een vergoeding voor de kosten van een zogenaamde Interne Jobcoach aanvragen. De interne jobcoach helpt uw werknemers met een beperking of ziekte bij het inwerken, maakt een trainingsprogramma en/of begeleidt werknemers op de werkvloer. Uiteindelijke doel is dat de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. Ook tijdens een proefplaatsing kan een jobcoach worden ingezet.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • De werknemer heeft minimaal een arbeidscontract voor 6 maanden en minimaal 12 uur per week. De werknemer dient minimaal 35% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • De jobcoach kan een eigen werknemer zijn of worden ingehuurd. Er worden wel eisen gesteld aan de jobcoach. De jobcoach dient:
 • een training te hebben gevolgd om werknemers met structureel functionele beperkingen te begeleiden op de werkplek (bijvoorbeeld een Harrie-training);
 • aantoonbaar ervaring te hebben met het geven van werkinstructies;
 • aantoonbaar ervaring te hebben met de het werk van de medewerker;
 • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld zijn voor de begeleiding (eigen werknemer).
 • Het UWV stelt vast hoeveel begeleiding de werknemer nodig heeft, dit kan zijn: licht, middel of intensief. Op basis daarvan wordt het subsidiebedrag bepaald.
 • De jobcoach kan voor maximaal in totaal 3 jaar aangevraagd worden. Er wordt van uitgegaan dat er ieder jaar minder begeleiding nodig is. Wanneer na deze drie jaar een verlenging noodzakelijk is, is dit eventueel mogelijk.
 • Wanneer de werknemer in dezelfde functie al begeleiding heeft gehad van een jobcoach van het UWV, wordt deze begeleiding van de 3 jaar afgetrokken.
 • Ook tijdens een proefplaatsing kan een jobcoach worden ingezet. Voor de proefplaatsing zelf is een aparte vergoeding beschikbaar. Informatie is beschikbaar binnen de Vergoedingenwijzer.
 • Indien pas tijdens de dienstbetrekking blijkt dat interne jobcoaching nodig is, dan kan het UWV de voorziening toekennen. De vergoeding wordt dan maximaal vier weken voor datum ontvangst van de aanvraag met terugwerkende kracht toegekend.

Vergoeding

De vergoeding hangt af van de beoordeling van UWV. Het UWV deelt de werknemer in een bepaalde categorie in (licht, midden of intensief). De vergoeding varieert ook per begeleidingsjaar. Het uitgangspunt is een contract van 24 uur per week. Als dit minder is, wordt de subsidie lager. De maximumbedragen voor 2024 zijn:

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3 (en verder)

Proefplaatsing

Licht

€ 3.187,24

€ 1.652,64

€ 1.652,64

€ 590,23

Midden

€ 5.430,11

€ 2.715,05

€ 1.652,64

€ 708,27

Intensief

€ 8.027,11

€ 4.013,56

€ 3.187,24

€ 944,37

Aanvragen

De vergoeding voor de jobcoach is aan te vragen bij het UWV.

Openstelling

Er is voorlopig geen einddatum bepaald voor deze regeling.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV. De brochure is tevens te vinden op de website van het UWV

Beschikbaar vanaf31-12-2015
Ter inspiratie / alle berichten