Jongeren in het MKB

20 januari 2021
Mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel kunnen subsidie aanvragen voor het in dienst nemen van een starter en het begeleiden van een stagiair en/of bbl’er. Het doel is om werkzame jongeren in de provincie te behouden en meer praktisch en theoretisch opgeleide jongeren aan te trekken.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor deze subsidie zijn als volgt: 

 • De mkb-onderneming die de subsidie aanvraagt heeft een vestiging in Overijssel en de standplaats van de starter, stagiair of bbl'er volgens de overeenkomst is deze vestiging. 

 • De arbeidsovereenkomst mag niet door of met een intermediair zijn afgesloten. 

 • Iedere aanvrager kan subsidie aanvragen voor maximaal één starter, twee stagiairs en twee bbl’ers. De aanvraag hiervan mag in één keer of in meerdere keren. 

 • De aanvraag moet binnen de regels van de zogeheten ‘de-minimisverordening’ (maximaal toegestane bedrag aan staatssteun) vallen. 

Voor een starter geldt verder dat deze: 

 • tussen de 16 en 27 jaar oud is; 

 • uiterlijk een jaar voor de aanvraagdatum van de subsidie een diploma behaald heeft aan een instelling voor hoger onderwijs (hbo/wo), waarbij de opleiding in het voltijdsonderwijs op of na 1 maart 2020 voltooid moet zijn; 

 • voor minimaal een jaar in dienst treedt op basis van minimaal 36 uur per week met uitzicht op verlenging, waarbij de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden voor de subsidieaanvraag mag zijn overeengekomen en moet uiterlijk één maand na de subsidieaanvraag ingaan; 

 • binnen het bedrijf meewerkt aan de ontwikkeling van een slimme en schone economie zoals vraagstukken omtrent digitalisering, energie(transitie), klimaat(adaptatie) en/of de circulaire economie. 

Voor de stagiairs/bbl’ers geldt verder dat voor hen: 

 • in geval van een stagiair een stageovereenkomst voor minimaal drie maanden overeengekomen moet zijn; 

 • in geval van een bbl’er een leerwerkovereenkomst of bbl-arbeidsovereenkomst voor minimaal één jaar overeengekomen moet zijn; 

 • geen leeftijdsgrens gehanteerd wordt.   

Vergoeding

De maximale subsidiebedragen zijn als volgt: 

 • Voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt € 10.000,- per aanvrager. 

 • Voor de interne begeleiding van een stagiair € 1.500,-, maximaal € 3.000,- per aanvrager. 

 • Voor de interne begeleiding van een bbl’er € 5.000,-, maximaal € 10.000,- per aanvrager. 

Het totale budget is € 1,2 miljoen, hiervan is de helft beschikbaar voor de deelregeling voor starters en de helft voor de deelregeling voor stagiairs/bbl’ers. 

Aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden via het aanvraagportal van de provincie Overijssel. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021 of totdat het budget bereikt is. De aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.  

Openstelling

Indienen van een aanvraag kan vanaf 5 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jongeren-mkb/ 

Datum20-01-2021
Beschikbaar vanaf4-01-2021
Beschikbaar tot29-06-2021
Ter inspiratie / alle berichten