Jongeren Werkplan Zuid-Holland

09 december 2020
Provincie Zuid-Holland biedt bedrijven een vergoeding voor het in dienst nemen van een startende jongere op mbo- of hbo-niveau op voorwaarde dat geen reguliere vacature vervuld wordt. De subsidie bedraagt 20% van het bruto jaarsalaris van de jongere.

Voorwaarden

De regeling kent de volgende voorwaarden: 

  • Het bedrijf dat de subsidie aanvraagt moet actief zijn in, of gerelateerd aan, een toekomstbestendige sector en/of bijdragen aan de transities digitalisering, energietransitie en circulaire economie. Onder toekomstbestendige sectoren vallen de sectoren Life Sciences & Health, Cybersecurity, Hightech-maakindustrie, Tuinbouw en/of Haven. 

  • De jongere krijgt een arbeidscontract voor minimaal een jaar.  

  • De aangenomen jongere mag geen reguliere vacature vervullen. 

  • De jongere moet op of na 1 maart 2020 minimaal een mbo-3 diploma en maximaal een hbo-diploma hebben behaald. Ook mag de jongere maximaal een jaar relevante werkervaring hebben. 

  • Uitgesloten zijn jongeren met een achtergrond in de IT, onderwijs of zorg.  

Vergoeding

De tegemoetkoming voor het bedrijf is 20% van het bruto jaarsalaris van de jongere. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen digitaal of per post ingediend worden. Voor een digitale aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het ‘e-formulier’.

Openstelling

De subsidie kan vanaf januari 2021 aangevraagd worden. Toekenning van de subsidie gaat op volgorde van datum van binnenkomst en volledigheid van de aanvraag.   

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  
  
info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.economicboardzuidholland.nl/zuid-holland-steekt-e-15-miljoen-in-jongerenwerkplekken-en-wil-unieke-pilot-opschalen-naar-heel-nederland/ 

 

Datum9-12-2020
Beschikbaar vanaf8-12-2020
Beschikbaar tot30-12-2021
Ter inspiratie / alle berichten