Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap

14 november 2021
Het project Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap heeft als doel werknemers in de sectoren techniek, infra en bouw te scholen om de sector vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van personeelstekorten. Werknemers, uitzendkrachten en werkgevers uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen een aanvraag doen voor subsidie vanuit vier deelregelingen die onder dit project vallen.

Voorwaarden

 • Het werkingsgebied van deze regeling zijn de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.
 • De regeling is van toepassing op werkgevers en werknemers die (gaan) vallen onder de CAO Bouw & Infra, CAO Metalelektro of CAO Metaal en Techniek (Metaalbewerkingsbedrijf en Technisch Installatiebedrijf).
 • De activiteiten zijn na 16 augustus 2021 gestart.

De specifieke voorwaarden per deelregeling zijn als volgt:

School je personeel

 • De subsidie kan aangevraagd worden door werkgevers uit het werkingsgebied.
 • De subsidie wordt verstrekt voor scholingsactiviteiten die de duurzame inzetbaarheid van de werknemer versterken of vergroten.

Ontwikkel jezelf

 • De subsidie kan aangevraagd worden door werknemers en uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een werkgever in het werkingsgebied.
 • De subsidie wordt verstrekt voor scholingsactiviteiten die de duurzame inzetbaarheid van de werknemer of uitzendkracht versterken of vergroten.

Kom werken in de techniek en bouw&infra

 • De subsidie kan aangevraagd worden door werkzoekenden. De nieuwe werkgever van de werkzoekende moet gevestigd zijn in het werkingsgebied. Wanneer de nieuwe werkgever niet bekend is, moet de aanvrager zelf woonachtig zijn in het werkingsgebied.
 • De subsidie wordt vertrekt voor een zij-instroomtraject naar een baan in de techniek of bouw en infra.
 • De werkzoekende mag op het moment van de aanvraag nog niet werkzaam zijn in de branche waar hij of zij zich naar laat omscholen.
 • De subsidie wordt aan de opleider verstrekt.

Extra ondersteuning bij een nieuwe baan

 • De subsidie kan aangevraagd worden door werkgevers in de techniek, bouw of infra die gevestigd zijn in het werkingsgebied.
 • De subsidie wordt verstrekt voor extra begeleiding van zij-instromers die via de deelregeling Kom werken in de techniek en bouw&infra een opleidingstraject volgen of hebben gevolgd.
 • De aanvullende begeleiding wordt door de werkgever of een externe deskundige gegeven.

Vergoeding

De vergoeding per deelregeling is als volgt:

 • School je personeel: vergoeding van 50% van de scholingskosten met een maximum van € 500,- per werknemer. Het totale budget bedraagt € 275.000,-.
 • Ontwikkel jezelf: vergoeding van maximaal € 1.000,- per werknemer of uitzendkracht. Het totale budget bedraagt € 147.000,-.
 • Kom werken in de techniek en bouw&infra: vergoeding van 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per zij-instromer. Het totale budget bedraagt € 500.000,-.
 • Extra ondersteuning bij een nieuwe baan: vergoeding van maximaal € 1.200,- per aanvraag. Het totale budget bedraagt € 48.000,-.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de subsidie kan contact opgenomen worden met een arbeidsmarktcoach van het Servicepunt Techniek Noord.

Openstelling

De subsidie kan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van SPT Noord. De uitvoeringsregeling is hier te vinden.

Datum14-11-2021
Beschikbaar vanaf14-11-2021
Beschikbaar tot30-12-2022
Ter inspiratie / alle berichten