Lage-inkomensvoordeel (LIV)

13 juli 2024
Wanneer u een werknemer in dienst neemt met een laag uurloon, dan kunt u via de loonaangifte een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 960,- per jaar ontvangen. Het Lage InkomensVoordeel (hierna: LIV) geldt voor alle werknemers met een laag loon.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de LIV op een rij: 

  • U neemt een werknemer in dienst die verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen.  

  • De werknemer heeft een gemiddeld bruto uurloon van € 14,33 en maximaal € 14,91. Het gemiddelde bruto uurloon van de werknemer wordt berekend op basis van het bruto jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. Het bruto jaarloon is gelijk aan het loon uit de tegenwoordige dienstbetrekking dat in een kalenderjaar aan de werknemer betaald wordt zolang hij in dienst is en is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen. Geen onderdeel van het jaarloon zijn: (1) ziektewetuitkeringen die u als eigenrisicodrager na afloop van de dienstbetrekking betaalt aan een ex-werknemer; (2) WGA-uitkeringen die u als eigenrisicodrager aan de werknemer betaalt; (3) WAO-, WIA- en WW-uitkeringen die u de werknemer namens UWV betaalt. 

  • De werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.  

  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Vergoeding

Wanneer de werknemer een gemiddeld bruto uurloon tussen de € 14,33 en € 14,91 ontvangt, bedraagt LIV € 0,49 per verloond uur met een maximum van € 960,- per werknemer per jaar

Aanvragen

U hoeft vooraf geen aparte aanvraag te doen. Het UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. U dient wel het aantal verloonde uren in de loonaangifte in te voeren. 

Openstelling

Deze regeling is per 1 januari 2017 geopend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie 030-6053344.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV en de website van de Rijksoverheid.

Beschikbaar vanaf19-07-2018
Ter inspiratie / alle berichten