Leerstage Amsterdam en Diemen

24 juni 2024
Door een werkzoekende of iemand met een bijstandsuitkering uit de gemeente Amsterdam of Diemen voor een half jaar een leerstage aan te bieden, geeft u een enthousiaste werkzoekende de kans om te leren en praktijkervaring op te doen. Het voordeel voor u als werkgever is dat u in contact komt met werkzoekenden die mogelijk een functie in uw bedrijf kunnen invullen en u deze geen salaris hoeft te betalen omdat deze zijn/haar recht op uitkering behoudt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de Leerstage op een rij:

  • De kandidaat ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Amsterdam of Diemen of is werkzoekend en zonder uitkering. In het laatste geval moet de werkzoekende wel door de gemeente Amsterdam of Diemen begeleid worden naar werk.
  • U heeft werkzaamheden waarmee een kandidaat ervaring op kan doen om te groeien naar regulier werk binnen uw bedrijf of elders.
  • De leerstageplaats is voor een periode van 6 maanden bedoeld van 8 tot 32 uur per week.
  • U kunt tijdens of na de leerstageperiode de kandidaat op elk moment een baan aanbieden, dit is echter geen verplichting.
    • De kandidaat krijgt begeleiding van het bedrijf zodat deze zich kan ontwikkelen en de vooraf gezamenlijk afgesproken leerdoelen kan behalen. De deelnemer, de begeleider en de consulent bespreken vooraf de leerdoelen die behaald moeten worden. Tijdens de drie tussenevaluaties wordt gekeken of deze doelen behaald worden.

Vergoeding

Er is geen sprake van een vergoeding maar van een stagiair aan wie u geen loon hoeft te betalen.

Aanvragen

U kunt contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) voor een gesprek over de mogelijke stageplaats. In overleg met uw contactpersoon bij WSP dient u de aanvraag voor leerstage in door middel van een formulier.

Openstelling

De regeling is tijdelijk maar er is nog geen einddatum bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het WSP Groot Amsterdam

Beschikbaar vanaf3-09-2018
Ter inspiratie / alle berichten