Leerwerkcheque jongere Den Haag

13 juli 2024
Wanneer u een jongere van 16 tot en met 26 jaar uit Den Haag een leerwerkovereenkomst voor een bbl-traject biedt, kunt u een zogenaamde leerwerkcheque van € 350,- of € 550,- per maand krijgen.

Voorwaarden

De leerwerkchequeregeling kent de volgende voorwaarden:

 • De werkgever dient geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. De vestigingsplaats is niet van belang.
 • Als de jongere geen BBL-opleiding doet, hoeft de werkgever niet perse als erkend leerbedrijf ingeschreven te staan. Wel dient de werkgever te verklaren dat er zorg wordt gedragen voor een goede begeleiding van de jongere. Dit geschiedt door middel van het tekenen van het aanvraagformulier en de leerwerkovereenkomst of de praktijkovereenkomst (BPVO). U tekent voor de stage een intentieverklaring.
 • De jongere woont in de gemeente Den Haag en moet vallen onder één van onderstaande categorieën:
  • een leerling/schoolverlater van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs die nog geen (leer)baan gevonden hebben;
  • een leerling van een ROC (op advies van de stagebegeleider en leerwerkmakelaar of andere doorverwijzers) die nog geen bbl-plek hebben kunnen vinden;
  • een jongere tot 27 jaar met een diploma op mbo-2 of mbo-3 niveau.
 • U biedt de jongeren een werkervaringsplek aan voor 6 maanden en 32 uur per week. Voor leerlingen van het mbo/bbl geldt een overeenkomst van 6 tot 10 maanden en een minimum van 24 uur per week. De bbl-deelnemer mag maximaal 12 uur per week betaalde arbeid verrichten bij een andere werkgever.
 • Omdat de leerwerkstage geen arbeidsovereenkomst maar een leerwerkoverkomst is, hoeft u geen minimumloon te betalen en/of WW, ZW of pensioen af te dragen.

Vergoeding

U betaalt de jongeren een vergoeding maar krijgt een groot gedeelte hiervan terug via de gemeente.  Jongeren van 16 en 17 jaar betaalt u maandelijks € 450,- netto, waarvan u € 350,- terugkrijgt van de gemeente. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar betaalt u maandelijks € 650,- netto, waarvan u € 550,- terugkrijgt van de gemeente.

Aanvragen

De subsidie wordt uiterlijk binnen één maand na aanvang van de leerwerkovereenkomst door de werkgever aangevraagd. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.

Openstelling

De regeling is sinds 2015 geopend voor aanvragen, er is nog geen einddatum bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Den Haag.

Beschikbaar vanaf3-01-2019
Ter inspiratie / alle berichten