Loonkostensubsidie voor zieke of mindervalide nieuwe werknemer

23 juli 2024
Als u een werknemer in dienst neemt die een uitkering krijgt vanwege een ziekte of een handicap, betaalt de gemeente een gedeelte van het loon. Het gedeelte dat de gemeente aan u betaalt is het verschil tussen de daadwerkelijke productiviteit van deze werknemer en het loon dat u werkelijk betaalt. Op deze manier kan iedereen meedoen aan de maatschappij.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de loonkostensubsidie op een rij:

  • De werknemer krijgt hetzelfde loon als iedere andere werknemer die volledig productief is.
  • Tijdens de eerste zes maanden van het dienstverband bedraagt de loonkostensubsidie een vast percentage van 50% van het minimumloon.
  • Na de eerste zes maanden van het dienstverband ontvangt u loonkostensubsidie ter hoogte van het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk bepaalde minimumloon. De loonwaarde is het loon dat de nieuwe werknemer zelfstandig kan verdienen, dit wordt berekend door de gemeente.
  • Als u de nieuwe werknemer een hoger loon biedt dan het minimumloon, bijvoorbeeld vanwege de CAO, blijven deze extra kosten voor uw rekening.
  • De loonkostensubsidie geldt voor de gehele periode dat de nieuwe werknemer in dienst is. De loonwaarde wordt na een bepaalde termijn opnieuw vastgesteld, deze termijn hangt af van de situatie van de werknemer. Het kan ook zijn dat de subsidie wordt stopgezet omdat de betreffende medewerker (weer) voor 100% kan functioneren.

Vergoeding

In de eerste zes maanden bedraagt de vergoeding 50% van het minimumloon. Daarna is de vergoeding afhankelijk van de berekende loonwaarde van de werknemer en is deze maximaal 70% van het minimumloon. De loonwaarde van een nieuwe werknemer wordt bepaald en uitbetaald door de gemeente waar de nieuwe werknemer woont. Daarnaast kunt u als werkgever een vergoeding ontvangen voor de werkgeverslasten, deze bedraagt 23,5% van de loonsom waarover de subsidie wordt verstrekt.

Aanvragen

Loonkostensubsidie is aan te vragen bij het regionale Werkgeversservicepunt in de arbeidsmarktregio.  Dit kan tot 6 maanden nadat de nieuwe werknemer bij u is begonnen.

Openstelling

Er is voorlopig geen einddatum bepaald voor deze regeling.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV en op overheid.nl.

Beschikbaar vanaf31-12-2004
Ter inspiratie / alle berichten