Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

13 juli 2024
Wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 6.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte. Het Loonkostenvoordeel (hierna: LKV) Arbeidsgehandicapte Werknemer is de vervanger van de Mobiliteitsbonus Arbeidsgehandicapten. De LKV regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een baan in loondienst helpen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de LKV Arbeidsgehandicapte Werknemer op een rij:

 • U neemt een werknemer in dienst met een arbeidsbeperking die nog niet AOW gerechtigd is.
 • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • De werknemer ontving in de kalendermaand voor indiensttreding een WIA-uitkering.
 • De werknemer had een WAO- of WAZ-uitkering voor 1 januari 2006 en had deze bij indiensttreding nog steeds of deze is in de laatste 5 jaar beëindigd.
 • De werknemer heeft een beslissing van het UWV ontvangen nadat een arbeidskundig onderzoek heeft plaatsgevonden. In dit onderzoek moet zijn vastgesteld dat de werknemer:
  • Op de eerste dag na afloop van de (verlengde) wachttijd van de WIA voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • 11 weken voor het einde van de (verlengde) wachttijd van de WIA nog in dienst bij dezelfde werkgever was die de werknemer had toen deze ziek werd
  • Op de eerste dag na afloop van de (verlengde) wachttijd van de WIA niet in staat was eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie deze zich ziek heeft gemeld.
  • In dienst komt binnen 5 jaar na de dag waarop de (verlengde) wachttijd van de WIA is geëindigd.
 • De werknemer is in de afgelopen 6 maanden niet bij u in dienst geweest.
 • De werknemer moet binnen drie maanden na indiensttreding, een doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie.
 • U moet de doelgroepverklaring van uw werknemer bewaren bij uw loonadministratie.
 • Er zijn meerdere LKV’en. In het geval u voor een werknemer recht heeft op meerdere soorten LKV, dan mag u deze allemaal aanvragen, maar krijgt U alleen het hoogste LKV uitbetaald.

Vergoeding

Het LKV Arbeidsgehandicapte Werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per werknemer per jaar. De LKV kan maximaal 3 jaar worden ingezet minus de eventuele tijd dat de werkgever voor de betreffende werknemer de mobiliteitsbonus ontving.

Aanvragen

U kunt bij uw loonaangifte aangeven dat u het loonkostenvoordeel voor een werknemer wilt aanvragen. U hoeft dus vooraf geen aparte aanvraag te doen.

Openstelling

Deze regeling is per 1 januari 2018 geopend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Beschikbaar vanaf18-04-2018
Ter inspiratie / alle berichten