Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

24 juni 2024
Wanneer u een werknemer uit het doelgroepenregister banenafspraak of een scholingsbelemmerde in dienst neemt, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 2.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de LKV Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden op een rij:

 • U neemt een werknemer in dienst die nog niet AOW gerechtigd is.
 • De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer is in de 6 maanden voor indiensttreding niet eerder bij uw organisatie in dienst geweest.
 • De werknemer moet zijn opgenomen in het doelgroepenregister voor de banenafspraak en aan één van de volgende voorwaarden voldoen in de maand voor indiensttreding:
 1. De werknemer ontving een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 2. De werknemer heeft een WSW-indicatie (Wet Sociale Voorziening).
 3. De werknemer komt na 1 januari 2016 in dienst en is volgens het UWV niet in staat om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat de werknemer niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
 4. De werknemer heeft een indicatie als arbeidsbeperkte, dit zijn schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs.
 5. De werknemer heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
 • Wanneer een werknemer niet tot de doelgroep banenafspraak behoort, geldt de voorwaarde dat deze door een ziekte of gebrek problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs (scholingsbelemmerde) en binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij in dienst komt bij uw organisatie.
 • De werknemer moet binnen drie maanden na indiensttreding, een doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie en de doelgroepverklaring van de werknemer moet worden bewaard bij de loonadministratie.
 • Er zijn meerdere LKV’en. In het geval u voor een werknemer recht heeft op meerdere soorten LKV, dan mag u deze allemaal aanvragen, maar krijgt U alleen het hoogste LKV uitbetaald.

Vergoeding

Het LKV Doelgroep Banenafspraak en Schollingsbelemmerden bedraagt € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000,- per werknemer per jaar voor maximaal 3 jaar.

Aanvragen

U kunt bij uw loonaangifte aangeven dat u het loonkostenvoordeel voor een werknemer wilt aanvragen. U hoeft dus vooraf geen aparte aanvraag te doen.

Openstelling

Deze regeling is per 1 januari 2018 geopend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV. 

Beschikbaar vanaf19-07-2018
Ter inspiratie / alle berichten