Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

18 juni 2024
Wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking binnen uw bedrijf herplaatst, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 6.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte. Een werknemer hoeft niet eerst uit dienst te gaan.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapte Werknemer op een rij:

  • Van herplaatsen is sprake als een arbeidsgehandicapte werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor u gaat werken, in zijn eigen functie of in een andere.
  • U herplaatst een werknemer met een arbeidsbeperking die nog niet AOW gerechtigd is.
  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • De werknemer ontving in de kalendermaand voor de herplaatsing een WIA-uitkering of vergelijkbare uitkering uit een EU-/EER-land of Zwitserland .
  • De werknemer had een WAO- of WAZ-uitkering voor 1 januari 2006 en had deze bij indiensttreding nog steeds of deze is in de laatste 5 jaar beëindigd.
  • De werknemer moet binnen drie maanden na indiensttreding, een doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie en de doelgroepverklaring van de werknemer moet worden bewaard bij de loonadministratie.
  • Er zijn meerdere LKV’en. In het geval u voor een werknemer recht heeft op meerdere soorten LKV, dan mag u deze allemaal aanvragen, maar krijgt U alleen het hoogste LKV uitbetaald.

Vergoeding

Het LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapte Werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per werknemer per jaar voor maximaal 1 jaar.

Aanvragen

U kunt bij uw loonaangifte aangeven dat u het loonkostenvoordeel voor een werknemer wilt aanvragen. U hoeft dus vooraf geen aparte aanvraag te doen.

Openstelling

Deze regeling is per 1 januari 2018 geopend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Beschikbaar vanaf19-07-2018
Ter inspiratie / alle berichten