MKB Idee

25 november 2020
Mkb’ers die een tekort hebben aan geschoold personeel en ideeën hebben over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen zijn, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling MKB Idee.

Voorwaarden

De regeling MKB Idee kent de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen ingediend worden door een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties, waarbij tenminste 65% van de deelnemers in het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is.
 • Bij het samenwerkingsverband is één van de deelnemers penvoerder. Dit is dan tevens de verantwoordelijke voor de projectorganisatie en contactpersoon.
 • Een onderwijsinstelling mag ook penvoerder zijn, mits het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd door mkb-ondernemers.
 • Het project moet gericht zijn op één van de volgende soorten investeringen:
  • Investeringen die zorgen voor meer technisch opgeleid personeel.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.
  • Versterking van de leercultuur bij een kleine onderneming.
 • De regeling is met ingang van 2019 gericht op iedere mkb’er in plaats van alleen de techniek sector.
 • Het project dient binnen twee maanden na subsidietoekenning te starten.

Vergoeding

Voor de regeling MKB Idee is in 2021 een budget van € 7 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidiebijdrage bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag per deelnemer bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal € 125.000,-. Voor een samenwerkingsverband bedraagt de maximale vergoeding € 200.000,-. 

Aanvragen

Aanvragen kan digitaal via het eLoket bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het aanvragen is een zogenaamd eHerkenningmiddel (niveau 1) nodig.

Openstelling

Aanvragen kunnen van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021 ingediend worden.

Datum25-11-2020
Beschikbaar vanaf20-05-2021
Beschikbaar tot6-09-2021
Ter inspiratie / alle berichten