NexTecH

23 juli 2024
Als u het opleidingsniveau van uw werknemers wilt verhogen en uw technologiebedrijf is gevestigd in de regio Zuid-Holland Zuid, dan kunt u een studiebeurs uit de regeling InnovatieManager van NexTech aanvragen. Het moet gaan om technische scholing en/of onderzoeksprogramma’s van uw hoger opgeleide werknemers. Ook projecten op gebied van kennisuitwisseling, zoals stagebegeleiding, komen in aanmerking voor financiering.

Voorwaarden

De regeling InnovatieManager van NexTech kent de volgende voorwaarden:

  • U bent een technologisch bedrijf dat gevestigd is in de regio Zuid-Holland Zuid.
  • Het scholings- of onderzoeksprogramma van uw medewerker(s) valt binnen de vakgebieden technologie, ICT en/of bedrijfskunde.
  • De studiebeurs wordt gebruikt voor hoger opgeleide medewerkers (hbo/wo personeel), hbo-stagiaires of afgestudeerde hbo’ers of wo’ers die u een baan wilt aanbieden.
  • De aanvraag moet vooraf worden ingediend, dit kan niet met terugwerkende kracht.

Vergoeding

De bijdrage is maximaal 50% van de kosten van de opleiding of het onderzoeksproject. De maximaal aan te vragen subsidie is € 10.000,- per bedrijf per jaar per opleiding/onderzoeksprogramma.

Aanvragen

Aanvragen kan digitaal. Hier kan onder andere aangegeven worden voor wie de opleiding bedoeld is en om welke opleiding of onderzoeksprogramma het gaat. Per studiejaar moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Openstelling

In principe is het gehele jaar door gelegenheid aanvragen te doen. Per jaar is er in totaal € 100.000,- beschikbaar. Er is per bedrijf maximaal € 10.000,- per jaar beschikbaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor verschillende medewerkers.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van NexTech

Beschikbaar vanaf31-12-2015
Beschikbaar tot12-04-2023
Ter inspiratie / alle berichten