NL Leert Door

09 december 2020
Met de regeling ‘NL leert door’ biedt de overheid gratis ontwikkeladvies en scholing aan mensen die als gevolg van de coronacrisis hun werk (dreigen te) verliezen. Iedereen van 18 tot en met 65 jaar kan zich hiervoor inschrijven.

Voorwaarden

Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden: 

  • De aanvrager is tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de arbeidsmarkt. 

  • Het scholingstraject moet voldoen aan de voorwaarden voor de NLLD-S.  

  • Het ontwikkeladviestraject moet voldoen aan de voorwaarden voor de NLLD-OA

  • Het traject wordt uitgevoerd door een erkend loopbaanadviseur of erkend opleider. 

 

Vergoeding

Er wordt een gratis ontwikkeladvies traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur aangeboden ter waarde van € 700,-. Er zijn voor de tweede openstelling van deze regeling 50.000 ontwikkeladviezen beschikbaar. Ook is er de mogelijkheid voor het volgen van gratis cursussen voor het uitbreiden van kennis en vaardigheden.

Aanvragen

Aanvragen van het gratis ontwikkeladvies kan via de erkende loopbaanadviseur of opleider worden gedaan. Het ontwikkeladviestraject wordt vanaf 1 december 2020 uitgevoerd. Het aanbod van kosteloze online scholingsactiviteiten is hier te vinden.

Openstelling

Het ontwikkeladvies en scholing kan aangevraagd worden zolang er nog budget is. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 
 
info@vergoedingenwijzermetaal.nl

Datum9-12-2020
Beschikbaar vanaf8-12-2020
Beschikbaar tot30-12-2021
Ter inspiratie / alle berichten