No-Riskpolis

13 juli 2024
Het in dienst nemen van personen met een arbeidsbeperking of een ziekte, wordt belemmerd door het feit dat het risico dat deze werknemer ziek wordt relatief groot kan zijn. Wanneer de werknemer inderdaad ziek wordt, moet u wettelijk de werknemer doorbetalen. De gratis No Riskpolis dekt de loonkosten die tijdens ziekte doorbetaald moeten worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de No Riskpolis op een rij:

  • De werknemer heeft een WIA, WAO, WAZ of Wajong-uitkering, WSW-indicatie, kreeg ooit een Wajong-uitkering of heeft een verklaring van het UWV of de gemeente dat hij/zij een arbeidsbeperking heeft.
  • De No Riskpolis geldt 5 jaar na het begin van het arbeidscontract van de werknemer. In bijzondere gevallen kan dit met nog eens 5 jaar worden verlengd.
  • Als de werknemer binnen 5 jaar na in dienst name ziek wordt, betaalt het UWV aan u het loon dat u wettelijk moet doorbetalen.
  • Als de werknemer een WSW-indicatie of Wajong uitkering heeft of heeft gehad, geldt de No Riskpolis zolang hij /zij werkt.

Vergoeding

De No Riskpolis is kosteloos. Als de werknemer ziek wordt, krijgt u in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon van de werknemer. Het tweede jaar krijgt u 70% van het loon. Hiermee worden de kosten van het loon dat u aan de werknemer uitkeert gedekt.

Aanvragen

De No Riskpolis kunt u bij het UWV of via uw Werkgeversservicepunt aanvragen. Het UWV weet of de werknemer in aanmerking komt voor de No Riskpolis.

Openstelling

Er is voorlopig geen einddatum bepaald voor deze regeling.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Beschikbaar vanaf31-12-2015
Ter inspiratie / alle berichten