Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

18 juni 2024
Vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (hierna: NOW) wordt een tegemoetkoming in de loonkosten verstrekt wanneer een omzetdaling van tenminste 20% wordt verwacht in een uitzonderlijke situatie zoals bij de coronacrisis. Op 1 oktober 2020 is NOW3 ingegaan, deze loopt tot en met juni 2021.

Voorwaarden

De NOW3 kent de volgende voorwaarden: 

 • De omzetdaling van tenminste 20% wordt berekend ten opzichte van een kwart van de omzet van het jaar 2019. De omzetdaling dient men met een accountantsverklaring aan te tonen wanneer het vaststellingsbedrag meer dan € 125.000,- en het voorschot meer dan € 100.000,- bedraagt. Bij een vaststellingsbedrag van meer dan € 25.000,- en het voorschot meer dan € 20.000,- is een verklaring van een derde nodig. 

 • Loon dient volledig te worden doorbetaald. Het maximale individuele loon wat in de loonsom berekening meegenomen wordt is € 9.538,68,-. Ook voor werknemers met een flexibel uren contract (nul-uren contract, min-max contract of oproepcontract) tellen mee. 

 • Individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen onder voorwaarden ook een aanvraag doen voor hun eigen omzetdaling, zelfs als de omzetdaling van het concern minder dan 20% is. 

 • De voor bepaling van de subsidie gehanteerde loonsom wordt standaard vermeerderd met 40% toeslag voor werkgeverslasten om het afhandelen van aanvragen te versnellen.  

 • Voor uitzendkrachten kan ook compensatie voor de loonkosten aangevraagd worden. 

 • Compensatie van de loonkosten gaat in vanaf het moment van verminderde omzet per 1 oktober 2020. 

 • Een aanvraag kent twee fasen: Een voorschot-fase van 80% en een tweede fase om definitieve gegevens over de omzetdaling aan het UWV aan te leveren. 

 • De uitbetaling van het voorschot vindt 2 tot 4 weken na de aanvraag plaats. 

 • De NOW3 bevat een inspanningsplicht voor de werkgever. Dit houdt in dat je als werkgever verplicht wordt werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen voor behoud van werk. Om werkgevers te ondersteunen, heeft het kabinet in totaal € 1,4 miljard beschikbaar gesteld voor het crisispakket ‘NL leert door’. In dit programma kunnen mensen ontwikkeladvies krijgen en online scholing volgen.  De termijn waarbinnen het UWV beslist op de definitieve subsidieaanvraag bedraagt 52 weken 

 • Werknemers hoeven tijdens de subsidieperiode niet te stoppen met werken. 

 • Een buitenlandse werkgever kan een aanvraag doen voor het Nederlandse personeel als in Nederland sociale lasten worden betaald. Subsidie wordt alleen gestort op een Nederlands IBAN. 

Vergoeding

De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt bij het eerste tijdvak 80% van de loonsom en bij het tweede en derde tijdvak 85% van de loonsom, waarbij 80% als voorschot zal worden uitbetaald. Enkele rekenvoorbeelden: 

Omzetverlies  

Loonsom  

Opslag werkgeverslasten  

Subsidie  

Voorschot   

100%  

€ 80.000,-  

€ 112.000,- (140%)  

€ 95.200,- (85%)  

€ 76.160,-  

50%  

€ 80.000,-  

€ 112.000,- (140%)  

€ 47.600,- (42,5%)  

€ 38.080,-   

Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming in de loonsom verrekend met het voorschot. 

Aanvragen

Een NOW-aanvraag dient te worden ingediend bij het UWV.

Openstelling

Aanvragen van NOW 3.1 kon vanaf 16 november tot 28 december 2020. De aanvraag voor NOW 3.2 is van 15 februari tot 15 maart 2021 open en de aanvraag voor NOW 3.3 van 17 mei tot 13 juni 2021. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV

Beschikbaar vanaf21-03-2020
Beschikbaar tot29-09-2021
Ter inspiratie / alle berichten