Plusbonus Utrecht

24 juni 2024
Wanneer u een parttime werknemer, die recht heeft op een bijstandsuitkering, uit de gemeente Utrecht meer contracturen wilt aanbieden, kunt u een eenmalige bonus van maximaal € 5.000,- ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de Plusbonus zijn:

  • De kandidaat is woonachtig binnen de gemeente Utrecht en ontvangt een bijstandsuitkering.
  • De kandidaat dient een contract voor minstens zes maanden te ontvangen en de looptijd van het nieuwe contract mag niet korter zijn dan het bestaande contract.
  • De kandidaat ontvangt een nieuw of aangepast contract met een urenuitbreiding van minstens 8 uur per week.
  • Wanneer de werknemer van een nul-urencontract naar een contract met vaste uren gaat, kan de Plusbonus slechts worden aangevraagd indien de werknemer uitstroomt uit de bijstand of indien kan worden aangetoond dat de werknemer de afgelopen drie maanden gemiddeld 8 uur per week minder heeft gewerkt dan het aantal uren in het nieuwe contract.
  • Voor de arbeid van de kandidaat mag geen andere subsidie ontvangen zijn. De arbeidsplaats dient dus om regulier werk te gaan. De Plusbonus geldt niet voor gesubsidieerde arbeid.
  • U mag geen verplichting open hebben staan in het kader van Social Return On Investment (SROI) of met dit nieuwe of aangepaste contract voldoen aan een SROI-verplichting.
  • De aanvraag van de Plusbonus wordt geweigerd indien geen of onvoldoende inlichtingen worden verstrekt. De Plusbonus kan ook geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien na toekenning blijkt dat tijdens de aanvraag onjuiste informatie is verstrekt of informatie is verzwegen.

Vergoeding

De Plusbonus verschilt per situatie. Indien de werknemer nog steeds recht blijft houden op een bijstandsuitkering dan bedraagt de Plusbonus maximaal € 3.000,-. Wanneer de werknemer uit de bijstand gaat, bedraagt de Plusbonus € 5.000,- per werknemer.

Aanvragen

De Plusbonus kan door de werkgever digitaal aangevraagd worden bij de gemeente Utrecht. De aanvraag dient uiterlijk drie maanden na ingang van de nieuwe arbeidsovereenkomst bij de uitvoeringsorganisatie binnen te zijn.

Openstelling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. Er is geen einddatum van de regeling bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Utrecht.

Beschikbaar vanaf21-11-2019
Ter inspiratie / alle berichten