Regeling Scholing Maatwerktrajecten Groningen

23 juli 2024
Via de regeling ‘Scholing Maatwerktrajecten’ worden niet-gestandaardiseerde maatwerktrajecten met scholing voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen gesubsidieerd. De scholing kan in de vorm van een afzonderlijke module of cursus plaatsvinden. De subsidie voor scholing in een maatwerk- of BBL-traject wordt verstrekt vanuit het 1000-banenplan en bedraagt € 2.500,-.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zijn: 

  • De werknemer heeft een Participatiewet-, Wajong-, of WW-uitkering van een gemeente in de arbeidsmarktregio Groningen (gemeente Aa en Hunze, Appingedam, Assen, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde). Ook niet-uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a van de Participatiewet zijn subsidiabel. 

  • Niet-gestandaardiseerde maatwerktrajecten zijn maatwerktrajecten die niet zijn opgenomen in het trajectenboek van de open house constructie van het 1000-banenplan. 

  • Het scholing- of begeleidingstraject mag bij aanvraag nog niet gestart zijn. 

  • De scholing is bedoeld om werkzoekenden voor te bereiden op banen in de bouw- en technieksector en overige sectoren met een verbinding met de bouw- en herstelopgave in de aardbevingsgemeenten. 

  • Een maatwerktraject dient te leiden tot een arbeidscontract van minimaal 6 maanden en minimaal 24 uur per week. De subsidie vervalt wanneer de werknemer tijdens de proefperiode wordt ontslagen of ontslag neemt.  

    • Het maatwerktraject kan ook plaatsvinden in de vorm van een BBL-traject. Ook hierbij geldt dat dit voor minimaal 6 maanden en minimaal 24 uur per week dient te zijn. 

Vergoeding

De bijdrage is afhankelijk van het soort traject dat doorlopen wordt. Voor scholing in een maatwerktraject ter voorbereiding op werk of instroom in een BBL-opleiding of het volgen van een module, cursus of BBL-opleiding in een maatwerktraject bedraagt de subsidie maximaal € 2.500,-. Daarnaast is er een subsidie van € 2.500,- voor extra ondersteuning bij het volgen van een BBL-opleiding of maatwerktraject (bijvoorbeeld coaching, extra begeleiding of bijles). Dit geldt enkel bij complexe opleidingssituaties, waarbij de werkzoekende door persoonlijke omstandigheden extra scholingsinzet nodig heeft om een baan te vinden. 

Aanvragen

De aanvraag wordt formeel ingediend door de accountmanager van de gemeente uit het Convenant ‘1000-banenplan aardbevingsregio Groningen of het UWV via het formulier op de website van het 1000-banenplan. Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden.  

Openstelling

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2021 ingediend worden.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie 030-6053344.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is hier te vinden. 

Beschikbaar vanaf4-06-2020
Beschikbaar tot30-12-2021
Ter inspiratie / alle berichten