Rotterdamse scholingsvoucher

24 november 2022
Het Rotterdams Scholingsfonds biedt inwoners van Rotterdam van 18 jaar of ouder een voucher van maximaal € 2.500,- voor het volgen van scholing.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor de scholingsvoucher:

  • De voucher kan alleen aangevraagd worden door inwoners van Rotterdam van 18 jaar of ouder die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Inwoners die een uitkering ontvangen, een WW-uitkering uitgezonderd, komen niet in aanmerking voor de voucher. Zij kunnen wel scholingsadvies aanvragen bij het Leerwerkloket Rijnmond.
  • De scholing moet aansluiten op de vraag naar werk in een kansrijke sector of een aantoonbare baangarantie hebben.
  • In aanmerking komen mbo-opleidingen, duale hbo-opleidingen en hbo associate degree opleidingen.
  • De scholing mag niet starten voordat de voucher is aangevraagd.
  • Er kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden, het totaal van de toekenningen is maximaal € 2.500,- per jaar.

Vergoeding

Het aanbod is een voucher van maximaal € 2.500,- voor het volgen van scholing.

Aanvragen

In deze catalogus kan de scholing opgezocht en aangevraagd worden. Leerwerkloket Rijnmond neemt vervolgens contact op voor het plannen van een adviesgesprek. Na het adviesgesprek ontvangt u van Leerwerkloket Rijnmond instructies voor het aanvragen van de subsidie.

Openstelling

De scholingsvoucher kan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 aangevraagd worden. Het subsidieplafond voor 2022 is € 5 miljoen.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het Rotterdams Scholingsfonds en het Leerwerkloket Rijnmond.

Datum24-11-2022
Beschikbaar vanaf24-11-2022
Beschikbaar tot30-12-2022
Ter inspiratie / alle berichten